Thema's

Hieronder vind je de thema's waarbinnen de AD Veiligheid en Preventie actief is.

Veiligheidsberoepen

Alarm- en camera-installateur

Lees meer over de taken en verantwoordelijkheden van alarm- en camera-installateurs.

Bewakingsagent

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van bewakingsagenten.

Bijzondere veldwachter

Lees meer over de taken en verantwoordelijkheden van bijzondere veldwachters.

Federale Politie

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van leden van de federale politie.

Gemeenschapswacht

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van gemeenschapswachten.

Lokale Politie

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van leden van de lokale politie.

Interdepartementale samenwerking

Hier vind je meer over de interdepartmentale samenwerkingsverbanden in verband met veiligheidsberoepen.

Privédetective

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van privédetectives.

Relatie burger en veiligheidsberoepen

Lees hier meer over de acties die de ADVP samen met haar partners onderneemt om de relatie tussen de veiligheidsberoepen en de burger te verbeteren.

Veiligheidsadviseur

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van veiligheidsadviseurs.

Veiligheidsagent

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van veiligheidsagenten.

Voetbalsteward

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van voetbalstewards.

Burgerparticipatie

Buurtinformatienetwerken (BIN)

Lees hier meer over buurtinformatienetwerken, hun nut voor de lokale veiligheid en hoe je er in je buurt één kan oprichten.

Burenbemiddeling

Ontdek hier hoe je via bemiddeling burenconflicten kan aanpakken.

Private veiligheid

Controle

Hier lees je meer over hoe het toezicht en de controle op de naleving van de wetgeving inzake Private Veiligheid verzorgd wordt.

Adviesraad voor private veiligheid

Wat is de rol van deze Raad? Uit wie bestaat hij? Waar houdt hij zich mee bezig? ... Alle antwoorden zijn hier te vinden.

Retributies en heffingen

Hier lees je meer over de retributies en heffingen die elke onderneming, dienst of instelling binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid aan de Belgische staat dient te betalen.

Sancties

Kom hier meer te weten over de administratieve sancties die door de ADVP in de materie Private Veiligheid kunnen worden opgelegd.

Toepassingsgebied

Hier vind je een opsomming van de verschillende sectoren waarop de wetgeving inzake private veiligheid van toepassing is.

Vergunningen en activiteiten

Hier lees je meer over de vergunningen waarover ondernemingen die diensten in de private veiligheidssector aanbieden, moeten beschikken en de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

Werken in de sector Private Veiligheid

Wil je werken in de Private Veiligheidssector? Hier vind je meer informatie.

Wetgeving Private & Bijzondere Veiligheid

Hier vind je een overzicht van de reglementering inzake private & bijzondere veiligheid.

Camera

Bewakingscamera

Lees hier meer over de regelgeving omtrent camerabewaking.

Camerawet

Lees hier meer over de Camerawet.

Installatie camerasystemen

Lees hier meer over de installatie van camerasystemen.

Criminaliteitspreventie

Cybercriminaliteit

Lees hier hoe je als burger of professional online criminaliteit kan tegengaan en wat je als slachtoffer kan doen.

Diefstal & oplichting

Lees hier meer over hoe je je als burger kan beschermen tegen verschillende vormen van diefstal.

Geweld

Lees hier meer over de preventieve aanpak van verschillende vormen van geweld.

Bestuurlijke aanpak

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Lees hier meer over Gemeentelijke Administratieve Sancties.

DIOB

Lees hier meer over de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.

Overlast

Lees hier meer over hoe de verschillende actoren in het lokale veiligheidssector omgaan met verschillende vormen van overlast.

Tools voor lokale besturen

Hier vind je enkele tools waarmee lokale besturen aan de slag kunnen voor het vormgeven van hun eigen veiligheids- en preventiebeleid.

Voetbalveiligheid

Beleid voetbalveiligheid en preventie

Lees hier meer over het beleid van de Dienst Voetbalveiligheid.

Preventieprojecten Voetbalveiligheid

Lees hier meer over de preventieprojecten die worden gesubsidieerd voor het bevorderen van de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

Voetbalsupporter

Lees hier meer over je verplichtingen als supporter en over de procedure en mogelijke sancties in geval van overtredingen.

Infrastructuur en organisatie voetbalwedstrijden

Lees hier meer over de verschillende veiligheidsaspecten van de organisatie van voetbalwedstrijden en de actoren die erbij betrokken zijn.

Wetgeving voetbalveiligheid

Lees hier meer over de Voetbalwet en andere wetgeving die geldt in het kader van voetbalwedstrijden.

Politieorganisatie

Staten-Generaal van de Politie

Volg de SEGPOL-mijlpalen hier

Geschillen Federale Politie

Lees hier meer over de rol van de ADVP bij de aanpak van geschillen inzake de Federale Politie.

Loopbaan van politieofficieren

Lees hier meer over de toelatings- en tuchtprocedures.

Schaalvergroting politiezones

Lees hier meer omtrent schaalvergroting van politiezones.

Politiefinanciering

Lees hier meer over politiefinanciering.

Politieorganisatie en integriteit

Lees hier meer over tuchtprocedures.

Politieorganisatie en -werking

Lees hier meer over de zonale en provinciale structuren en de (advies)raden.

Internationale samenwerking

Belgisch EU-voorzitterschap 2024

Lees hier meer over de rol van de ADVP in het EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024.

Projectoproep - ECPA 2023

Lees hier meer over de projectoproep voor de European Crime Prevention Award 2023.