Federale Politie

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van leden van de federale politie.
Externe video URL

Hoe herken je een federaal politieagent?

infografie federale politie

Wat zijn de taken van een federaal politieagent?

  • Gespecialiseerde opdrachten: bestrijden van georganiseerde criminaliteit, vermiste personen opsporen, speciale eenheden inzetten, sites beveiligen, verzekeren van de veiligheid op autosnelwegen en op het openbaar vervoer (in treinen en stations, op luchthavens, op waterwegen).
  • Operationele steun (inzetten van helikopters en sproeiwagens, politie te paard, hondensteun).
  • Administratieve ondersteuning en logistieke hulp voor de zones van de Lokale Politie.
  • Internationale politiesamenwerking

Hoe kan je klacht indienen tegen een federaal politieagent?

  • Een klacht indienen bij de politie: maak een afspraak in het dichtstbijzijnde commissariaat.
  • Een klacht indienen tegen de politie: via Comité P (www.comitep.be) of via de Algemene Inspectie van de Federale Politie en de Lokale Politie (www.aigpol.be)

Wat moet je doen als je slachtoffer bent van een schadegeval veroorzaakt door de federale politie?

De Belgische Staat is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de personeelsleden en voertuigen van de Federale Politie.

Indien u schade heeft geleden door een optreden van de Federale Politie, kunt u – eventueel via uw verzekeraar – een aanvraag tot vergoeding indienen bij de FOD Binnenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Bijkomende informatie vindt u op deze pagina.

Contact

Geschillen en Juridische Ondersteuning