Federale Politie

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van leden van de federale politie.
Externe video URL

Hoe herken je een federaal politieagent?

infografie federale politie

Wat zijn de taken van een federaal politieagent?

  • Gespecialiseerde opdrachten: bestrijden van georganiseerde criminaliteit, vermiste personen opsporen, speciale eenheden inzetten, sites beveiligen, verzekeren van de veiligheid op autosnelwegen en op het openbaar vervoer (in treinen en stations, op luchthavens, op waterwegen).
  • Operationele steun (inzetten van helikopters en sproeiwagens, politie te paard, hondensteun).
  • Administratieve ondersteuning en logistieke hulp voor de zones van de Lokale Politie.
  • Internationale politiesamenwerking

Hoe kan je klacht indienen tegen een federaal politieagent?

  • Politiekorps of Dienst Intern toezicht:

Als je aanvoelt dat je niet correct behandeld werd door een politieman of -vrouw, dan kan je een klacht indienen indien het een strafbaar feit betreft zoals bv. slagen en verwondingen.

Gaat het  over de politiewerking, het politieoptreden, deontologie,... dan kan je terecht bij de Dienst Intern Toezicht (DIT) van de politiezone waarvan die politieman of -vrouw deel uitmaakt.

Weet je niet tot welke politiezone de betrokken politiebeambte behoort? Zoek het hier op via de gemeente of postcode waar het voorval zich voordeed.

Indien het een personeelslid van de Federale Politie betreft kan dit via https://www.politie.be/5998/nl/contact/ontevreden-over-onze-diensten .

  • Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten - Comité P:

Meer uitleg over hoe je een klacht kan indienen zie https://comitep.be/index.html

  • Algemene Inspectie van de politie

https://www.aigpol.be/nl

  • De ombudsdienst van je stad of gemeente

Op de website van elke stad/gemeente is een contactpersoon vermeld voor de ombudsdienst van elke stad/gemeente die je verder kan helpen bij een klacht met betrekking tot geweld.

  • Jonger dan 18 jaar:

Vlaanderen: kinderrechtencommissariaat:

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/

De Klachtenlijn onderzoekt grondig en onafhankelijk de klachten. De Klachtenlijn bemiddelt en geeft helder advies om de klacht om te buigen naar een oplossing in het belang van de minderjarige.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant:

http://www.dgde.cfwb.be/#:~:text=Vous%20pouvez%20nous%20contacter%20en,les%20cas%2C%20durant%20cette%20crise.

‘Le Délégué général aux droits de l'enfant’ is open van 09u00 tot 17u30 en staat paraat voor alle vragen van jongeren of ouders met betrekking tot problemen die zij tegenkomen in het leven. Ze proberen oplossingen voor deze problemen aan te reiken.

Wat moet je doen als je slachtoffer bent van een schadegeval veroorzaakt door de federale politie?

De Belgische Staat is de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeraar van de personeelsleden en voertuigen van de Federale Politie.

Indien u schade heeft geleden door een optreden van de Federale Politie, kunt u – eventueel via uw verzekeraar – een aanvraag tot vergoeding indienen bij de FOD Binnenlandse Zaken. De contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Bijkomende informatie vindt u op deze pagina.

Contact

Geschillen en Juridische Ondersteuning