Lokale Politie

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van leden van de lokale politie.
Externe video URL

Hoe kan je een lokale politieagent herkennen?

lokale politie infographic

 

Wat zijn de taken van een lokale politieagent?

  • Wijkwerking: luisteren naar de noden van de bevolking.
  • Onthaal van de burger: klachten registreren of opnemen en informatie geven.
  • Interventie: dringende oproepen, personen en goederen beschermen, patrouilleren, daders van misdrijven arresteren.
  • Slachtofferbejegening: zich ontfermen over slachtoffers en hen begeleiden naar gespecialiseerde diensten.
  • Lokale opsporing en onderzoek: zoeken naar bewijzen en getuigen, verhoren van verdachten, beschermen van plaatsen waar een misdrijf werd gepleegd.
  • Genegotieerd beheer van de openbare ruimte: verzekeren van de rust en veiligheid van het publiek tijdens manifestaties en evenementen.
  • Verkeer: inbreuken op het verkeersreglement voorkomen en vaststellen, controles uitvoeren, processen-verbaal uitschrijven.

Hoe kan je een klacht indienen?

  • Een klacht indienen bij de politie: maak een afspraak in het dichtstbijzijnde commissariaat.
  • Een klacht indienen tegen de politie: via Comité P (www.comitep.be) of via de Algemene Inspectie van de Federale Politie en de Lokale Politie (www.aigpol.be)