Lokale Politie

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van leden van de lokale politie.
Externe video URL

Hoe kan je een lokale politieagent herkennen?

lokale politie infographic

 

Wat zijn de taken van een lokale politieagent?

 • Wijkwerking: luisteren naar de noden van de bevolking.
 • Onthaal van de burger: klachten registreren of opnemen en informatie geven.
 • Interventie: dringende oproepen, personen en goederen beschermen, patrouilleren, daders van misdrijven arresteren.
 • Slachtofferbejegening: zich ontfermen over slachtoffers en hen begeleiden naar gespecialiseerde diensten.
 • Lokale opsporing en onderzoek: zoeken naar bewijzen en getuigen, verhoren van verdachten, beschermen van plaatsen waar een misdrijf werd gepleegd.
 • Genegotieerd beheer van de openbare ruimte: verzekeren van de rust en veiligheid van het publiek tijdens manifestaties en evenementen.
 • Verkeer: inbreuken op het verkeersreglement voorkomen en vaststellen, controles uitvoeren, processen-verbaal uitschrijven.

Hoe kan je een klacht indienen?

 • Politiekorps of Dienst Intern toezicht:

Als je aanvoelt dat je niet correct behandeld werd door een politieman of -vrouw, dan kan je een klacht indienen indien het een strafbaar feit betreft zoals bv. slagen en verwondingen.

Gaat het  over de politiewerking, het politieoptreden, deontologie,... dan kan je terecht bij de Dienst Intern Toezicht (DIT) van de politiezone waarvan die politieman of -vrouw deel uitmaakt.

Weet je niet tot welke politiezone de betrokken politiebeambte behoort? Zoek het hier op via de gemeente of postcode waar het voorval zich voordeed.

Indien het een personeelslid van de Federale Politie betreft kan dit via https://www.politie.be/5998/nl/contact/ontevreden-over-onze-diensten .

 • Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten - Comité P:

Meer uitleg over hoe je een klacht kan indienen zie https://comitep.be/index.html

 • Algemene Inspectie van de politie

https://www.aigpol.be/nl

 • De ombudsdienst van je stad of gemeente

Op de website van elke stad/gemeente is een contactpersoon vermeld voor de ombudsdienst van elke stad/gemeente die je verder kan helpen bij een klacht met betrekking tot geweld.

 • Jonger dan 18 jaar:

Vlaanderen: kinderrechtencommissariaat:

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/

De Klachtenlijn onderzoekt grondig en onafhankelijk de klachten. De Klachtenlijn bemiddelt en geeft helder advies om de klacht om te buigen naar een oplossing in het belang van de minderjarige.

Fédération Wallonie-Bruxelles, Délégué général de la Communauté française aux droits de l’enfant:

http://www.dgde.cfwb.be/#:~:text=Vous%20pouvez%20nous%20contacter%20en,les%20cas%2C%20durant%20cette%20crise.

‘Le Délégué général aux droits de l'enfant’ is open van 09u00 tot 17u30 en staat paraat voor alle vragen van jongeren of ouders met betrekking tot problemen die zij tegenkomen in het leven. Ze proberen oplossingen voor deze problemen aan te reiken.