Overlast

Lees hier meer over hoe de verschillende actoren in het lokale veiligheidssector omgaan met verschillende vormen van overlast.

Overlast in de kijker

26 oktober 2023
Deze 25 oktober keurde de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet) goed in tweede lezing.
07 september 2022
Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ligt in een omzendbrief het kader toe waarbinnen burgemeesters een individueel en preventief betogingsverbod kunnen opleggen. Ze komt hiermee tegemoet aan de vraag van vele lokale besturen om amokmakers preventief te kunnen uitsluiten bij betogingen.
08 augustus 2022
Sommige gemeenten/steden hebben initiatieven genomen om de overlast in hun recreatiegebieden te bestrijden