Wetgeving voetbalveiligheid

Voetbalwet

Wet
21 december 1998

Gecoördineerde versie van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

Gecoördineerde versie van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

Infrastructuur

Koninklijk Besluit
22 februari 2006

KB betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera’s in de voetbalstadions

22/02/2006 – KB betreffende de installatie en de werking van bewakingscamera’s in de voetbalstadions
Koninklijk Besluit
6 juli 2013

KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen

06/07/2013 – KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen
Koninklijk Besluit
26 december 2015

KB tot wijziging van het KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen en meer bepaald van artikel 5

26/12/2015 – KB tot wijziging van het KB houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen en meer bepaald van artikel 5

Veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden

Koninklijk Besluit
15 juni 1999

KB betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden

15/06/1999 – KB betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden
Koninklijk Besluit
29 januari 2002

KB tot wijziging van het KB van 15/06/1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden

29/01/2002 – KB tot wijziging van het KB van 15/06/1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden
Koninklijk Besluit
19 februari 2020

KB tot wijziging van het KB van 15/06/1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden

19/02/2020 – KB tot wijziging van het KB van 15/06/1999 betreffende het veiligheids- en coördinatiebeleid naar aanleiding van voetbalwedstrijden
Omzendbrief
30 juli 2018

Omzendbrief OOP27 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden

30/07/2018 – Omzendbrief OOP27 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden
Omzendbrief
15 januari 1999

Omzendbrief OOP27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden

15/01/1999 – Omzendbrief OOP27ter tot wijziging van de omzendbrief OOP27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden
Omzendbrief
8 juni 1999

Omzendbrief OOP 27quater tot wijziging van de omzendbrief OOP27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden

08/06/1999 – Omzendbrief OOP 27quater tot wijziging van de omzendbrief OOP27 van 30 juli 1998 betreffende de handhaving van de openbare orde naar aanleiding van voetbalwedstrijden
Omzendbrief
22 januari 2001

Omzendbrief OOP33 betreffende de na te leven verplichtingen in geval van organisatie van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd

22/01/2001 – Omzendbrief OOP33 betreffende de na te leven verplichtingen in geval van organisatie van een vriendschappelijke voetbalwedstrijd
Omzendbrief
12 maart 2002

Omzendbrief OOP35 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden

12/03/2002- Omzendbrief OOP35 betreffende het vervolgingsbeleid inzake voetbalaangelegenheden
Omzendbrief
24 oktober 2002

Omzendbrief OOP38 betreffende de efficiënte inzet van de ordediensten naar aanleiding van voetbalwedstrijden en betreffende de informatiehuishouding en de taken van de spotters

24/10/2002 – Omzendbrief OOP38 betreffende de efficiënte inzet van de ordediensten naar aanleiding van voetbalwedstrijden en betreffende de informatiehuishouding en de taken van de spotters
Omzendbrief
26 mei 2018

Omzendbrief OOP42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal

26/05/2018 – Omzendbrief OOP42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal
Omzendbrief
9 juni 2021

Omzendbrief OOP42quater tot wijziging van de OOP42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal

2021 – Omzendbrief OOP42quater tot wijziging van de OOP42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal

Administratieve procedures voetbalwet

Koninklijk Besluit
11 maart 1999

KB tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

11/03/1999 – KB tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
Koninklijk Besluit
3 mei 1999

KB tot vaststelling van de regels voor de onmiddellijke inning van een geldsom ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

03/05/1999 – KB tot vaststelling van de regels voor de onmiddellijke inning van een geldsom ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
Koninklijk Besluit
30 juni 1999

KB houdende oprichting van een bestand van administratieve sancties welke zijn opgelegd ter uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

30/06/1999 – KB houdende oprichting van een bestand van administratieve sancties welke zijn opgelegd ter uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden
Omzendbrief
7 december 1999

KB houdende oprichting van een bestand van stadionverboden

07/12/1999 – KB houdende oprichting van een bestand van stadionverboden
Koninklijk Besluit
5 november 2002

KB tot wijziging van het KB van 11/03/1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

05/11/2002 – KB tot wijziging van het KB van 11/03/1999 tot vaststelling van de regels voor de administratieve procedure ingevoerd bij de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden

Stewards

Koninklijk Besluit
25 mei 1999

KB tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards

25/05/1999 – KB tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards
Koninklijk Besluit
29 januari 2002

KB tot wijziging van het KB van 25/05/1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards

29/01/2002 – KB tot wijziging van het KB van 25/05/1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards
Koninklijk Besluit
26 maart 2003

KB tot wijziging van het KB van 25/05/1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards

26/03/2003 – KB tot wijziging van het KB van 25/05/1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards