Buurtinformatienetwerken (BIN)

Lees hier meer over buurtinformatienetwerken, hun nut voor de lokale veiligheid en hoe je er in je buurt één kan oprichten.

BIN en lokale veiligheid

Hier lees je meer over de invloed van buurtinformatienetwerken op de lokale veiligheid.

Hoe richt je een BIN op?

Een BIN oprichten verloopt volgens een aantal vaste stappen, met een aantal vaste partners.

Opvolging & evaluatie

Wat is de rol van de coördinator en de verantwoordelijke politieambtenaar?

Wat is een BIN?

BuurtInformatieNetwerken zijn partnerschappen tussen de politie, de burgers en lokale overheden om de preventie van criminaliteit binnen een bepaalde wijk te versterken.

Buurtinformatienetwerken (BIN) in de kijker

10 oktober 2022
Het aantal BIN's kent sinds 2 jaar een algemene stijging van 3,58%, met een stijging van 1,43% voor de BIN voor burgers en 13,77% voor de BIN voor zelfstandigen. In het Vlaams Gewest zagen we het grootste aantal nieuwe BIN verschijnen.