EU-voorzitterschap België 2024

Lees hier meer over het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (EU24)

ENAA Core Group Meeting en Full Network Meeting

In Brussel kwamen op 20 en 21 februari experten van de EU-Lidstaten in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit samen in het kader van het Belgische Voorzitterschap het European Network on the Administrative Approach (ENAA) dat samenvalt met het zesmaandelijkse Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Presentatie

Vanaf 1 januari tot en met 30 juni 2024 staat België in het middelpunt van het Europese speelveld als voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Met een ambitieus programma wil België de komende zes maanden een centrale rol spelen op het internationale toneel.

EU-voorzitterschap België 2024 in de kijker

22 maart 2024
De AD Veiligheid & Preventie neemt actief deel aan de driedaagse EFUS-conferentie (European Forum for Urban Security) in Brussel, georganiseerd door het Brussels Gewest van 20 tot 22 maart 2024. Het thema van de conferentie was 'Veiligheid, Democratie en Steden' en brengt lokale besturen uit heel Europa samen om belangrijke uitdagingen op het gebied van stedelijke veiligheid aan te pakken.
20 februari 2024
De AD Veiligheid & Preventie (ADVP) verwelkomt op 20 en 21 februari tal van experten uit verschillende EU-Lidstaten over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deze samenkomst kadert in het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en wordt voorgezeten door het European Network on the Administrative Approach tackling serious and organised crime (ENAA).