BESCHERMING VAN JE PERSOONSGEGEVENS - ONS COOKIEBELEID

Je kan je cookievoorkeuren te allen tijde configureren via de banner "Privacy-instellingen" onderaan de pagina

 Inleiding 

De volgende informatie heeft betrekking op de bescherming van je persoonsgegevens. Het betreft gegevens die het mogelijk maken je rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, bijvoorbeeld je voornaam, familienaam, e-mailadres IP-adres. 

Dit beleid is van toepassing op de pagina's van de website van Besafe. In je browser beginnen deze pagina's met: 

Als beheerder van deze websites gebruikt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken verschillende soorten cookies. Het doel van deze verklaring is om je informatie te verschaffen over de cookies, de gegevens die worden verzameld via cookies, de redenen waarom deze gegevens worden verzameld, de duur dat deze gegevens worden bewaard en de manier waarop je deze kan verwijderen en/of deactiveren. 

 

Een cookie, wat is dat? 

Een cookie is een informatiebestand met een uniek identificatienummer, dat kan worden bewaard op je computer wanneer je websites bezoekt. Er wordt informatie in opgeslagen, zoals je taalvoorkeur voor een bepaalde website. Wanneer je deze website opnieuw bezoekt, wordt deze cookie doorgestuurd naar de website. Op die manier herkent de website jouw browser en kan bijvoorbeeld je taalvoorkeur worden onthouden. 

Dankzij  cookies wordt de toegang tot websites vereenvoudigd en kan het gebruik ervan sneller en efficiënter verlopen. Cookies kunnen ook worden gebruikt om websites te personaliseren naargelang je persoonlijke voorkeuren. Ze maken het ook mogelijk om het gebruik van een website en de manier waarop je een website raadpleegt, te analyseren, met als doel deze website te verbeteren.  

Cookies en andere trackers kunnen worden onderscheiden volgens verschillende criteria: 

Hun oorsprong 

"First party" cookies of cookies  

Deze cookies worden rechtstreeks door de eigenaar van de bezochte website geplaatst. 

"Third party" cookies of onrechtstreekse cookies 

Deze cookies worden geplaatst door een eigenaar van een andere site dan deze die wordt bezocht door de bezoeker, en maken het mogelijk om gegevens over de bezoeker van deze website te verkrijgen. Ze zijn niet altijd zichtbaar. 

Er zal geen enkele onrechtstreekse cookie worden geplaatst tijdens een bezoek aan onze websites.. 

 

Hun bewaartijd 

Sessiecookies 

Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer de bezoeker de browser afsluit. 

Permanente cookies 

Deze cookies worden opgeslagen op de harde schijf tot ze worden verwijderd of tot een bepaalde termijn is verstreken. 

 

Hun doel 

 

Essentiële cookies 

Deze cookies zijn om louter technische redenen onontbeerlijk voor de goede werking van de website. Omwille van het essentiële karakter ervan, uit technisch oogpunt, geldt enkel een informatieplicht. Deze cookies worden geplaatst zodra je een website bezoekt en kunnen niet worden geweigerd. 

 

Functionele cookies 

Deze cookies onthouden informatie over je keuzes en voorkeuren op een website. Je mag deze cookies niet weigeren als je optimaal op deze website wenst te surfen, maar ze worden pas geplaatst nadat er een keuze werd gemaakt in verband met de plaatsing van cookies. 

 

Waarom gebruiken we cookies? 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gebruikt essentiële en functionele cookies om de inhoud van zijn website te beheren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van deze website en kunnen niet worden geweigerd wanneer je deze website bezoekt. Tenzij anders vermeld, zijn deze cookies rechtstreekse of "first party" cookies. 

Wij gebruiken geen  cookies: 

  • om identificeerbare persoonlijke informatie te verzamelen (zonder je uitdrukkelijke toestemming); 
  • om gevoelige informatie te verzamelen (zonder je uitdrukkelijke toestemming); 
  • om gegevens door te geven aan reclamenetwerken; 
  • om persoonsgegevens door te geven aan derden; 
  • voor commerciële doeleinden. 

 

Hieronder vind je een lijst van alle gebruikte cookies: 

 

 

Essentiële cookies 

Naam

Domain

Vervaldatum

Prioriteit

stg_returning_visitor

besafe.piwik.pro

2024-04-23T13:14:05.000Z

Medium

csrftoken

besafe.piwik.pro

2024-04-22T13:13:45.399Z

Medium

SimpleSAMLAuthToken

besafe.piwik.pro

Session

Medium

SimpleSAMLSessionID

besafe.piwik.pro

Session

Medium

_pk_id.819958cc-4f49-11e7-963e-000d3a2a450a.6b17

.piwik.pro

2023-12-29T12:43:19.000Z

Medium

__hstc

.piwik.pro

2023-05-30T12:42:48.000Z

Medium

_pk_id.1a05c9c6-0a3f-46c0-aa56-b23e6fbc40c5.6b17

.piwik.pro

2024-05-21T13:14:06.000Z

Medium

_pk_id.2294ab18-9b75-451e-901d-609712276382.19fa

www.besafe.be

2024-05-21T13:14:07.000Z

Medium

stg_last_interaction

besafe.piwik.pro

2024-04-23T13:14:05.000Z

Medium

_pk_ses.1a05c9c6-0a3f-46c0-aa56-b23e6fbc40c5.6b17

.piwik.pro

2023-04-24T13:44:06.000Z

Medium

__hssrc

.piwik.pro

Session

Medium

hubspotutk

.piwik.pro

2023-05-30T12:42:48.000Z

Medium

app_id

besafe.piwik.pro

2024-04-23T13:00:11.000Z

Medium

sessionid

besafe.piwik.pro

2023-04-24T13:43:45.399Z

Medium

_pk_ses.2294ab18-9b75-451e-901d-609712276382.19fa

www.besafe.be

2023-04-24T13:44:07.000Z

Medium

ppms_privacy_2294ab18-9b75-451e-901d-609712276382

www.besafe.be

2023-10-04T08:30:37.000Z

Medium

           

 

 

 

Hoe kan ik zien welke cookies werden geïnstalleerd op mijn toestel en hoe kan ik ze verwijderen? 

Als je wil weten welke cookies op jouw toestel werden geplaatst of als je ze wilt verwijderen, dan kan je hiervoor een instelling in je browser gebruiken. Via de links hieronder vind je meer uitleg over hoe je dit moet doen per browser en per type toestel

Chrome 

Firefox 

Internet Explorer 

Microsoft Edge 

Safari 

Bureau 

Bureau (NL: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-en-websitegegevens-wissen-firefox) 

Bureau 

Bureau 

Bureau 

Mobiel 

Mobiel (NL: https://support.mozilla.org/nl/kb/navigatiegeschiedenis-wissen-firefox-ios) 

-- 

-- 

Mobiel (NL: https://support.apple.com/nl-be/HT201265) 

Gebruik je een andere browser? Kijk na of de procedure voor je browser is opgenomen op de website www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Deze website is alleen beschikbaar in het Engels. 

Externe links  

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft externe links op zijn website geplaatst, die doorsturen naar andere websites zoals,.: Facebook, Twitter, enz. om bepaalde informatie te documenteren en te delen. Deze links worden steeds aangeduid met een icoon of een duidelijke markering. Het raadplegen van deze websites valt steeds onder jouw eigende verantwoordelijkheid. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken raadt je aan om zowel de privacyverklaring als het cookiebeleid van de betreffende websites te raadplegen, aangezien de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken  geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft over het gebruik van de door deze websites verzamelde persoonsgegevens. Als je deze sites niet bezoekt, zal huen evenwel geen enkel persoonsgegeven worden meegedeeld. 

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Dit cookiebeleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 22/11/2023.