Wetgeving Private & Bijzondere Veiligheid

Hier vind je een overzicht van de reglementering inzake private & bijzondere veiligheid.

Wetten en wetswijzigingen

Wet
2 oktober 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Koninklijk Besluit
21 december 2018

Koninklijk besluit van 21 december 2021 tot regeling van de procedure tot preventieve schorsing van het recht van een persoon om activiteiten uit te oefenen bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

KB 21 DECEMBER 2021
Koninklijk Besluit
3 juli 2020

Koninlijk besluit van 03/07/2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 04/09/2013 tot regeling van de methodes en procedures van toepassing op de activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen

Wet
9 mei 2019

Wet van 9 mei 2019 tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid voor wat betreft de verwerking van gegevens

Wet
21 maart 2018

Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen

Uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven

Koninklijk Besluit
21 mei 1991

Koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten en de erkenning van beveiligingsondernemingen (B.S., 28 mei 1991)

Koninklijk Besluit
14 mei 1991

Koninklijk besluit van 14 mei 1991 betreffende de financiële middelen en de technische uitrusting van bewakingsondernemingen, beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten (B.S., 28 mei 1991)

Wetgeving Private & Bijzondere Veiligheid in de kijker

21 november 2023
Tal van nationale experten uit verschillende EU-Lidstaten kwamen op 21 november samen in het historische Egmontpaleis te Brussel. Ze bespraken de aanpak en de uitdagingen van het beleid rond private veiligheid in onze samenleving.
14 juli 2023
De ministerraad heeft op vrijdag 14 juli in eerste lezing het licht op groen gezet voor het nieuwe wetsontwerp tot regeling van de private opsporing. Dit ontwerp zal de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective vervangen.
14 juni 2023
Op 13 juni stond het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (verder ‘Wet Private Veiligheid’) op de agenda van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Het wetsontwerp werd goedgekeurd.