Voetbalsteward

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van voetbalstewards.
Externe video URL

Hoe kan je een voetbalsteward herkennen?

voetbalsteward infographic

Wat zijn de taken van een voetbalsteward?

Voetbalstewards zijn vrijwilligers die in opdracht van voetbalclubs (organisatoren van voetbalwedstrijden) de wedstrijden in goede banen leiden. Niet op het speelveld, maar errond. Ze maken toeschouwers wegwijs en kijken toe op de veiligheid.

Concreet zijn hun taken: 

 • Onthaal en ticketcontrole van toeschouwers.
 • Permanent bemannen van de evacuatiepoorten.
 • Een vlotte doorgang verzekeren naar de uitgangen en de parkings.
 • Spelers, scheids- en lijnrechters vergezellen in het stadion, vanaf hun aankomst tot aan hun vertrek.
 • Controleren of het reglement van inwendige orde wordt nageleefd.
 • Het stadion voor en na de match inspecteren.
 • Oppervlakkige controles uitvoeren van kleding en bagage om gevaarlijke voorwerpen te vinden (wapens, vuurwerk, messen).
 • Richtlijnen geven aan toeschouwers.

Wat mag een voetbalsteward niet doen?

 • Voetbalstewards hebben geen politiebevoegdheden. Ze mogen geen geweld of dwang gebruiken
 • Stewards zijn ook geen bewakingsagenten.

Hoe kan je een klacht indienen tegen een voetbalsteward?

 • Bij de Lokale Politie: indien de steward een inbreuk pleegt die strafrechtelijk bestraft kan worden (bv. het slaan van een supporter).
 • Bij de club: via de divisiechef, hoofdsteward of veiligheidsverantwoordelijke.

Contact

Cel Organisatoren Voetbalcel

Voetbalsteward in de kijker

18 november 2022
De FOD Binnenlandse Zaken organiseert samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward!