Gemeenschapswacht

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van gemeenschapswachten.
Externe video URL

Hoe kan je een gemeenschapswacht herkennen?

infographic gemeenschapswacht

Wat zijn de taken van een gemeenschapswacht?

 • Veiligheidsgevoel bij burgers vergroten en maatschappelijke overlast en criminaliteit verminderen door hun preventieve aanwezigheid. 
 • Sensibiliseren en informeren over veiligheid en criminaliteitspreventie.
 • Rapporteren aan de bevoegde diensten over veiligheid (defecten), milieu en verkeersproblemen.
 • Automobilisten informeren over hoe hinderlijk of gevaarlijk foutief parkeren is.
 • De veilige doorgang van (school-) kinderen, personen met een handicap en ouderen helpen verzekeren.
 • Toezicht houden tijdens publieke evenementen om de veiligheid te garanderen.
 • Geweldloos tussenkomen bij verbale conflicten om te voorkomen dat de situatie erger wordt.
 • Schoolkinderen begeleiden die zich in groep, te voet of met de fiets, van huis naar school verplaatsen en omgekeerd. Ze mogen het verkeer doen stoppen door hun verkeersbord in de lucht te steken.
 • Na een opleiding tot GAS-vaststeller mogen gemeenschapswachten inbreuken op het politiereglement vaststellen. Je herkent de gemeenschapswacht-vaststeller aan het woord ‘vaststeller’ op de rechtermouw en de vermelding op de identificatiekaart.

Wat mag een gemeenschapswacht niet doen?

 • Geweld gebruiken bij conflicten. Hun rol is preventief, informatief en gemoedelijk.
 • Verbaliseren.
 • Optreden op privaat domein of op een evenement op openbaar domein dat wordt georganiseerd door een privaat persoon.

Hoe kan je een klacht indienen tegen een gemeenschapswacht?

Je kan een klacht indienen tegen een gemeenschapswacht bij de gemeente waar hij/zij werkzaam is. 

Wetgeving

Koninklijk Besluit
23 februari 2022

Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen

Ministrieel Besluit
14 februari 2022

Ministeriële omzendbrief betreffende de identificatiekaarten van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers.

Koninklijk Besluit
7 oktober 2021

Koninklijk Besluit van 14 augustus 2021 betreffende de organisatie van het psychotechnisch onderzoek voor de gemeenschapswacht en de gemeenschapswacht-vaststeller

Ministrieel Besluit
2 oktober 2020

Ministerieel Besluit van 14 september 2020 tot bepaling van het model van identificatiekaart van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers

Veelgestelde vragen

Contact