Interdepartementale samenwerking

Hier vind je meer over de interdepartmentale samenwerkingsverbanden in verband met veiligheidsberoepen.

Noodsituaties

Lees hier meer over de interdepartmentale samenwerking omtrent multidisciplinaire samenwerking in noodsituaties

Interdepartementale samenwerking in de kijker

28 juli 2022
Op 30 juli is het Werelddag voor de slachtoffers van mensenhandel en voert UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) jaarlijks de Blue Heart Campaign om de problematiek van mensenhandel onder de aandacht te brengen, om sterker te kunnen optreden tegen de daders en om de slachtoffers te voorzien in de nodige en gepaste opvang en zorg.