Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Lees hier meer over Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Adviezen (GAS)

Er is aan de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) een vraag om advies gesteld.

Arresten Grondwettelijk Hof (GAS)

De GAS-wet heeft al meermaals het voorwerp uitgemaakt van procedures voor het Grondwettelijk Hof.

Opleiding GAS-Vaststeller en Sanctionerende Ambtenaren

GAS-vaststellers en sanctionerende ambtenaren dienen met vrucht een opleiding te volgen alvorens zij hun taken kunnen uitoefenen.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) in de kijker

22 december 2022
Vorige week keurde de Ministerraad, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de aanpassing van de GAS-wet goed. De maximumboete wordt verhoogd van 350 naar 500 euro voor hardleerse overtreders. Verder kunnen, dankzij een modernisering van de procedure, de lokale besturen efficiënter GAS-sancties opleggen. Deze wetsaanpassing steunt hen in hun strijd tegen overlast, met als doel de steden en gemeenten leefbaarder, properder en aangenamer maken.