Burgerparticipatie

Lees hier meer over burgerparticipatie in lokale veiligheid

Burgerparticipatie op lokaal niveau

Het betrekken van burgers bij veiligheidsinitiatieven op lokaal niveau kan een waardevolle bijdrage leveren aan een veiligere en betrokken samenleving. Veiligheid is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

Burgerparticipatie biedt vele voordelen, maar kent ook uitdagingen. De groeiende diversiteit en digitalisering van onze samenleving kunnen de communicatie en samenwerking tussen burgers en overheidsinstanties bemoeilijken. Het is daarom belangrijk om maatwerkoplossingen te ontwikkelen die passen bij de specifieke context en behoeften van verschillende gemeenschappen. Participatie is een dynamisch proces van samenwerking, leren en aanpassen.

Inspritatiegids

Op deze pagina vindt u een inspiratiegids voor lokale overheden, die een uitgebreid overzicht biedt van effectieve methoden en voorbeelden van burgerparticipatie in lokale veiligheid. Deze gids is gebaseerd op praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van Hogeschool VIVES, Expertisecentrum Sociale Innovatie, en bevat zowel theoretische inzichten als praktische tips om lokale overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van participatieprojecten.

Bijlage

Handleiding / gids
1 maart 2022

Gids burgerparticipatie in lokale veiligheid

Inspiratiegids burgerparticipatie

Burgerparticipatie in de kijker

05 juni 2024
Enkele dagen geleden ontvingen 430.000 willekeurig geselecteerde Belgische burgers van 15 jaar en ouder een uitnodiging om anoniem te antwoorden op de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een nationale enquête die peilt naar het veiligheidsgevoel, de werking van de ordediensten en het slachtofferschap.