Installatie camerasystemen

Lees hier meer over de installatie van camerasystemen.

Installatie van camerasystemen

De installatie van een camerasysteem kan je als privépersoon zelf doen. Dat mag je enkel doen voor eigen rekening en niet voor een derde. Je kan natuurlijk ook beroep doen op een professionele onderneming.

Wie diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen, de onderdelen ervan en de erop aangesloten componenten aanbiedt of uitoefent, moet steeds vergund zijn door de minister van Binnenlandse Zaken.

Ben je op zoek naar een vergunde onderneming voor camerasystemen?
Raadpleeg dan de lijst van vergunde ondernemingen.

Werken in de sector

Het beroep van camera-installateur wordt geregeld door de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten. 

Wil je aan de slag in de private veiligheidssector? Dan gaan onze diensten na of je voldoet aan alle veiligheidsvoorwaarden en of je de vereiste opleidingen gevolgd hebt voor de functie die je wenst uit te oefenen. Als aan alle voorwaarden voldaan is, krijg je van ons een identificatiekaart gekoppeld aan de onderneming die de kaartaanvraag voor jou heeft ingediend.

Meer informatie vind je terug op de pagina werken in de sector private veiligheid.

Veelgestelde vragen

Wat is een bewakingscamera?

Volgens de Camerawet is een bewakingscamera elk vast, tijdelijk vast of mobiel observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart om:

  • misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

  • overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen;

  • de orde te handhaven (art. 2, 4° van de Camerawet).

Wat is een onderneming voor camerasystemen?

Een onderneming voor camerasystemen is een onderneming die diensten aanbiedt, of uitoefent of zich als dusdanig bekend maakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s. (art. 7 van de wet private veiligheid)

FAQ page

Publicaties

Wet
2 oktober 2017

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Lijsten
3 augustus 2023

Lijst van de vergunde ondernemingen voor camerasystemen

Lijst van de vergunde ondernemingen voor camerasystemen