Veiligheidsagent

Lees hier meer over de taken en verantwoordelijkheden van veiligheidsagenten.
Externe video URL

Hoe kan je een veiligheidsagent herkennen?

veiligheidsagent infographic

 

Wat zijn de taken van een veiligheidsagent?

 • Bewaken en beschermen van mensen, goederen en infrastructuur van openbare vervoersmaatschappijen.
 • Waken over de veiligheid op het openbaar vervoer.
 • Controleren op de naleving van de geldende regelgeving met betrekking tot het openbaar vervoer (bv. controle van vervoersbewijzen).
 • Controleren van de identiteit, in het geval van een inbreuk of als de veiligheid in het gedrang komt.
 • Personen vatten indien ze:
  • een wanbedrijf/misdaad of een inbreuk op de regelgeving van het openbaar vervoer plegen onder bepaalde voorwaarden
  • ze weigeren zich te identificeren of een valse identiteit opgeven.
 • Uitvoeren van een veiligheidscontrole bij gevatte personen om wapens of gevaarlijke voorwerpen op te sporen.
 • Het verwijderen van personen die niet in het bezit zijn van een geldig vervoersbewijs uit een vervoersbewijszone, onder bepaalde voorwaarden.
 • Processen-verbaal opstellen inzake de regelgeving van het openbaar vervoer wanneer overlastinbreuken en inbreuken m.b.t. vervoersbewijzen worden vastgesteld (LET OP! Enkel beëdigde veiligheidsagenten kunnen dit doen.)

Wat mag een veiligheidsagent niet doen?

 • Wapens gebruiken (tenzij handboeien en pepperspray)
 • Een persoon langer dan 2 uur bij zich houden
 • Hun bevoegdheden gebruiken buiten de infrastructuur van de openbare vervoersmaatschappij (Uitzondering: concessies en andere openbare vervoersmaatschappijen, in geval van een samenwerkingsakkoord.)

Hoe kan je klacht indienen tegen een veiligheidsagent?

Je kan een klacht indienen tegen een veiligheidsagent bij de FOD Binnenlandse Zaken (directie Private Veiligheid).

Contact

Directie Private Veiligheid