arnaques par téléphone

Het kwam ons ter ore dat personen met slechte intenties contact opnemen met private veiligheidsbedrijven in naam van de ADVP en hen om bankinformatie vragen.

Pol

De Mag da?-campagne is een campagne van Politie Antwerpen waarbij op een zo transparant en laagdrempelig mogelijke manier informatie aan jongeren wordt gegeven. Concreet gaat het over hun rechten en plichten op momenten dat ze in contact komen met de politie. Hiervoor werd de website www.magdapolitie.be ontwikkeld waar een antwoord terug te vinden is op een aantal vaak voorkomende vragen. Op deze manier wordt bijgedragen aan een vlot verloop van een eventueel contact met politie doordat jongeren weten wat ze kunnen verwachten. Deze informatie bevordert ook het vertrouwen tussen jongeren en politie.  

webinaire

De afgelopen jaren – en zeker sinds de gezondheidscrisis – merken we een verschuiving van traditionele eigendomscriminaliteit naar online criminaliteit. In het bijzonder phishing en andere vormen van online oplichting kennen daarbij een sterk stijgende evolutie.

Un policier et une citoyenne font un check

De politiezone Sambre et Meuse heeft een project gelanceerd ter voorkoming en bestrijding van geweld in jongerenkoppels.  Het doel van dit preventieproject is jongeren van 17 à 18 jaar bewust te maken voor problemen van geweld in een liefdesrelatie. 

check

Wij kregen de kans om te praten met politie-inspecteur Serge Deprez, politieagent van de politiezone Boraine, en Angelo Pitzus, acteur van de toneelgroep Copion, over het project “Stil tot stilte”.

Foto

In 2019 werd het initiatief “coffee with a cop” gelanceerd in de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Zoals de naam het insinueert, de burger krijgt dan tijdens deze momenten de kans om zijn of haar wijkinspecteur te ontmoeten in een informele context.

Domestic

Op 28 september 2021 om 14 u. organiseert het European Crime Prevention Network (EUCPN) een webinar rond intrafamiliaal geweld.
 

Voor dit interview wisten we hoofdinspecteur Xavier Pirard van de Politiezone Montgomery en Isabelle Boniver van de VZW Wolu services te strikken. Vanaf juni 2021 werd door de politiezone Montgomery meerdere presentaties gegeven op huiswerkscholen binnen de politiezone, alsook werden enkele bezoeken opgezet voor de jongeren van deze scholen naar het politiebureau van de politiezone Montgomery. Zo kunnen jongeren kennis maken met hoe de politie feitelijk werkt en kan de kloof worden gedicht tussen twee groepen die elkaar niet altijd goed kennen.

De manier waarop je met elkaar communiceert zet de toon voor de rest van het gesprek.