image tram

Door de uitbraak van het coronavirus hebben velen besloten de zomervakantie door te brengen in eigen land. Heb je een bezoekje gepland aan de Belgische kust? Of een citytrip naar één van onze Belgische steden? Laat je vakantie niet verpesten door pickpockets! Voorkom gauwdiefstal aan de hand van enkele eenvoudige tips.

 

caméra

Na de herziening van de Camerawet van 21 maart 2007 hadden de eigenaars van een of meer bewakingscamera's tot 25 mei 2020 de tijd om hun camera('s) via het nieuwe aangiftesysteem aan te geven: www.aangiftecamera.be. Deze termijn is nu verlengd tot 31 december 2021.

radix

Na een periode waarin de terreinopdrachten werden uitgesteld, is het Radix Team - dat lokale autoriteiten helpt om een beleid uit te werken ter voorkoming van radicalisering - terug met consultancies!

 

Approche administrative

Het Europees netwerk voor de bestuurlijke aanpak (ENAA) publiceert voor de derde keer een handboek over de administratieve aanpak van de bestrijding van de georganiseerde misdaad in Europa.

gender

Deze gids maakt onderdeel uit van het preventiebeleid dat ernaar streeft het onveiligheidsgevoel van vrouwen in de publieke ruimte te verlagen. De gids wil een inspiratiebron zijn voor stedelijke en gemeentelijke besturen om de genderdimensie te integreren in stedelijke-, gemeentelijke- en wijk-ontwikkelingsplannen. Het doel is om meer gendergelijkheid te creeëren in de toegang en het gebruik van de publieke ruimte.

Winkelcentrum

Bewakingsactiviteiten kunnen in het kader van de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden uitgevoerd aan en in winkels en winkelcentra.

afb

De huidige coronacrisis is een uitzonderlijke buitengewone situatie die lokale overheden noopt tot het nemen van uitzonderlijke maatregelen met betrekking tot het garanderen van de veiligheid van haar burgers.

BeSafe Magazine 53

Welke voor- en nadelen worden ondervonden ten gevolge van het samenvoegen van politiezones? Bestaan er goede praktijken? Wat is het verschil tussen een fusie en een associatie?

Om deze vragen te beantwoorden, heeft BeSafe Magazine n° 53 een veldonderzoek uitgevoerd en wordt het gehele nummer besteed aan fusies, samenwerkingsverbanden en verenigingen in de politiezone. 

loi

Om de rechten van de burgers en de continuiteit van de werking van bepaalde diensten te waarborgen, worden bij wet tot schorsing van bepaalde verval- en procedurele termijnen, gepubliceerd op 15 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad, de hieronder beschreven termijnen, op voorwaarde dat ze nog niet verstreken zijn op 15 mei 2020 (datum van bekendmaking van de wet), geschorst tijdens de periode van 18 maart 2020 tot en met 17 mei 2020, periode die van rechtswege verlengd wordt met vijftien dagen. De termijnen beginnen dus opnieuw te lopen vanaf 2 juni 2020. Deze periode kan eventueel verlengd worden bij koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad.

foot

Het Fonds Jo Vanhecke kon dit jaar 7 projecten selecteren, die een financiële steun krijgen van 3.000 tot 7.500 euro. Het gaat om zes initiatieven in Vlaanderen en een in Wallonië. Samen krijgen zij in totaal 37.000 euro. Een rode draad doorheen deze projecten is dat de supporters(verenigingen) actief worden betrokken om samen aan de best mogelijke sfeer te werken.