incendie

Het eindejaar is een tijd vol gezellig samenzijn en feesten.  Elk jaar gebeuren er echter ook ongelukken in deze periode.  Kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, vuurwerk,… kunnen het feest snel doen omslaan in een nachtmerrie.  Een brandende kaars die te dicht bij de gordijnen of de uitgedroogde kerstboom staat, kan je huis in enkele minuten in lichterlaaie zetten. 

 

 

bounce

Op 5 en 6 december 2018 had het project BOUNCE een stand tijdens het Security Research Event 2018, georganiseerd door de Europese Commissie en het Oostenrijke Ministerie van Transport, Innovatie en Technologie.

volontaire

Deze 5 december 2018 is het de internationale dag van de vrijwilliger. Elke dag staan er mensen klaar om onze samenleving veiliger en aangenamer te maken.

circulaire budget

De omzendbrief PLP 57 heeft als doel de gegevens, noodzakelijk voor het opstellen van de begroting van de politiezones voor het begrotingsjaar 2019, te bundelen. Hij vormt een referentiedocument bestemd voor de korpschefs, de bijzondere rekenplichtigen, maar ook voor de politieraadsleden die de eindbeslissers blijven voor de begrotingsopmaak van de politiezone.

note de politique générale

Vandaag 21 november 2018 stelt de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de algemene beleidsnota Veiligheid en Binnenlandse Zaken 2018 - 2019 voor.

Conseil de police

De omzendbrief van 13 november 2018 heeft tot doel de procedure inzake de verkiezing en de installatie van de leden van de politieraad in een meergemeentepolitiezone nader toe te lichten in het licht van de laatste wets- en regelgevingswijzigingen.

icoach

iCoach is een lessenpakket van Child Focus aangeboden door FOD Binnenlandse Zaken aan politie en de preventiediensten van steden en gemeenten met de bedoeling om iedereen op te leiden die zich wil inzetten voor de online veiligheid van minderjarigen.

politieraden

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 achter de rug zijn, is het binnenkort tijd om in de meergemeentezones ook de politieraadsleden te verkiezen en te installeren.

1 jour sans

De nationale actie inzake strijd tegen inbraken «1 dag niet» is terug voor de 5de editie van 22 tot 28 oktober.  Alle preventiepartners - FOD Binnenlandse Zaken, federale politie, lokale politie, gemeentelijke preventiedienst, buurtinformatienetwerken en privépartners verenigen zich opdat zoveel mogelijk burgers voor deze problematiek worden gesensibiliseerd.

drink plp

Op dinsdag 16 oktober 2018 vond in Zandhoven het BIN-café plaats. Een event dat verschillende partners die actief zijn op het gebied van veiligheid bij elkaar bracht.