De Veiligheidsmonitor is gelanceerd

Affiche Veiligheidsmonitor
Enkele dagen geleden ontvingen 430.000 willekeurig geselecteerde Belgische burgers van 15 jaar en ouder een uitnodiging om anoniem te antwoorden op de Veiligheidsmonitor. De Veiligheidsmonitor is een nationale enquête die peilt naar het veiligheidsgevoel, de werking van de ordediensten en het slachtofferschap.

Een brede waaier aan doelstellingen

  • Relevante informatie en data verzamelen voor de ontwikkeling van lokaal en federaal veiligheidsbeleid;
  • Bepaalde initiatieven kunnen aanpassen rekening houdend met de mening van de burger.

Door te reageren op de Veiligheidsmonitor kunnen burgers de politie op verschillende manieren helpen. Ten eerste door hen een beeld te geven van de criminaliteit en ten tweede door hun eigen bijdrage te leveren aan het veiligheids- en preventielandschap in België.

Elke ervaring die in deze enquête wordt gedeeld, helpt de politie en haar partners om een beter veiligheidsbeleid op poten te zetten: het simpele feit dat ze weten wat de burgers bezighoudt, stelt hen in staat om gerichter te werken aan wat belangrijk is voor de burgers.

Als je een uitnodiging ontvangt voor de veiligheidsmonitor, vul ze dan zeker in! Laten we samen het preventie- en veiligheidsbeleid in België versterken

[Een initiatief van de Federale Politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de Lokale Politie en de lokale besturen]. Meer informatie: https://www.politie.be/5998/nl/nieuws/de-politie-vraagt-jouw-mening

Ook interessant voor u:

19 oktober 2022
De internationale bemiddelingsweek is net afgelopen, een mooie gelegenheid om bemiddeling in de schijnwerpers te zetten!
10 oktober 2022
Het aantal BIN's kent sinds 2 jaar een algemene stijging van 3,58%, met een stijging van 1,43% voor de BIN voor burgers en 13,77% voor de BIN voor zelfstandigen. In het Vlaams Gewest zagen we het grootste aantal nieuwe BIN verschijnen.
28 september 2022
Op woensdag 28 september werd in het Brusselse stadhuis het charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling” ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Michèle Guillaume-Hofnung, bemiddelaar, hoogleraar publiek recht en bemiddelingsdeskundige.