Internationale Samenwerking

Lees meer over al onze initiatieven en samenwerking met verschillende internationale partners.

Internationale Samenwerking in de kijker

22 maart 2024
De AD Veiligheid & Preventie neemt actief deel aan de driedaagse EFUS-conferentie (European Forum for Urban Security) in Brussel, georganiseerd door het Brussels Gewest van 20 tot 22 maart 2024. Het thema van de conferentie was 'Veiligheid, Democratie en Steden' en brengt lokale besturen uit heel Europa samen om belangrijke uitdagingen op het gebied van stedelijke veiligheid aan te pakken.
20 februari 2024
De AD Veiligheid & Preventie (ADVP) verwelkomt op 20 en 21 februari tal van experten uit verschillende EU-Lidstaten over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deze samenkomst kadert in het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en wordt voorgezeten door het European Network on the Administrative Approach tackling serious and organised crime (ENAA).
21 november 2023
Tal van nationale experten uit verschillende EU-Lidstaten kwamen op 21 november samen in het historische Egmontpaleis te Brussel. Ze bespraken de aanpak en de uitdagingen van het beleid rond private veiligheid in onze samenleving.