Voetbalveiligheid

Lees hier meer over veiligheid rond het voetbalveld.

Preventie voetbalwedstrijden

Lees hier meer over de verschillende preventieprojecten die de ADVP ondersteunt om te streven naar meer veiligheid in de voetbalwereld.

Voetbalsupporter

Lees hier meer over je verplichtingen als supporter en over de procedure en mogelijke sancties in geval van overtredingen.

Veilig organiseren van voetbalwedstrijden

Lees hier meer over hoe voetbalwedstrijden veilig georganiseerd kunnen worden.

Wetgeving voetbalveiligheid

Lees hier meer over de Voetbalwet.

Voetbalveiligheid in de kijker

18 januari 2023
Gisteren werden de statistieken van het team Voetbal van de ADVP onder grote persbelangstelling naar buiten gebracht. In ons BeSafe magazine #59 neemt experte Bianca Boeckx het woord over hoe de ADVP bijdraagt tot voetbalveiligheid en welke rol onze organisatie speelt binnen het actieplan 'Samen voor een Veilig Voetbal'.
17 januari 2023
Meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan geldboetes, dat is de balans van de sancties die de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken aan voetbalvandalen oplegde voor inbreuken gepleegd tijdens het voetbalseizoen 2021-2022. Hoewel er niet veel meer processen-verbaal zijn opgesteld dan in het pre-coronaseizoen 2018-2019, zijn de opgelegde sancties opmerkelijk zwaarder. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld in en rond voetbalstadions zwaarder te bestraffen.
18 november 2022
De FOD Binnenlandse Zaken organiseert samen met de Royal Belgian Football Association op 8 december de eerste dag van de voetbalsteward!