Voetbalveiligheid

Lees hier meer over veiligheid rond het voetbalveld.

Beleid voetbalveiligheid en preventie

Lees hier meer over het beleid van de Dienst Voetbalveiligheid.

Preventieprojecten Voetbalveiligheid

Lees hier meer over de preventieprojecten die worden gesubsidieerd voor het bevorderen van de veiligheid bij voetbalwedstrijden.

Voetbalsupporter

Lees hier meer over je verplichtingen als supporter en over de procedure en mogelijke sancties in geval van overtredingen.

Infrastructuur en organisatie voetbalwedstrijden

Lees hier meer over de verschillende veiligheidsaspecten van de organisatie van voetbalwedstrijden en de actoren die erbij betrokken zijn.

Wetgeving voetbalveiligheid

Lees hier meer over de Voetbalwet en andere wetgeving die geldt in het kader van voetbalwedstrijden.

Voetbalveiligheid in de kijker

25 januari 2024
De Dienst Voetbalveiligheid zal financiële ondersteuning bieden aan drie veelbelovende projecten naar aanleiding van de recentelijke projectoproep. Met een sterke focus op innovatie en preventie gaan twee initiatieven van Universiteit Gent en één van Pro League vooruitstrevende uitdagingen aan binnen het voetbalveiligheidslandschap.
28 juli 2023
Deze 28 juli 2023 wordt het nieuwe voetbalseizoen officieel afgetrapt. Voetbal is een feest voor jong en oud. In de loop van vorig seizoen zijn er heel wat stappen ondernomen richting een meer veilige voetbalbeleving.
06 juli 2023
Op 06 juli 2023 werd een wijziging van de Voetbalwet gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe wet is om de veiligheid in onze voetbalstadions te verbeteren.