Kennisuitwisseling tussen Belgische en Nederlandse Directies op het gebied van veiligheid en preventie

Op 12 juni 2024 vindt er een vervolg plaats van een veelbelovende samenwerking tussen de AD Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) van België en het DG Politie en Veiligheidsregio’s van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze uitwisseling, die vorig jaar begon met een bezoek van de Belgische delegatie aan Rotterdam, wordt nu voortgezet in Brussel.

Bezoek in Rotterdam (2023)

De samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse directies begon op 15 juni 2023 met een succesvolle en leerrijk ontmoeting in Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse gemeenschappelijke thema's op het gebied van politie en veiligheid besproken door in-house experten, zoals de visie op de politiefunctie, het recht op demonstratie en openbare orde, en de trajecten 'Wederzijds respect' en 'Geweld tegen hulpverleners'. Beide landen constateerden dat ze veel gemeen hebben en dat er veel te leren valt van elkaars benaderingen en ervaringen.

Bezoek in Brussel (2024)

Nu was het de beurt aan onze Nederlandse collega’s om hun reis naar Brussel in te zetten. Er staat gevarieerd programma op het menu dat erop gericht is om de uitwisseling van kennis en ervaring van het vorige bezoek verder te verdiepen. Er zal wederom speciale aandacht zijn voor tal van veiligheidsgerelateerde thema’s. In de middag zijn er interactieve discussiegroepen waarin specifieke onderwerpen zoals publiek-private samenwerking en wetenschappelijke benaderingen van politiegerelateerde thema’s aan bod komen. De dag wordt afgesloten met een panelgesprek.

Het belang van internationale samenwerking

Internationale samenwerking en informatie-uitwisseling zijn belangrijke pijlers in de hedendaagse veiligheidscontext. De uitdagingen op het gebied van politie en veiligheid zijn vaak grensoverschrijdend en vereisen een gecoördineerde aanpak. Door samen te werken kunnen landen leren van elkaars best practices en innovatieve oplossingen ontwikkelen voor gemeenschappelijke problemen.

Vooruitblik

De uitwisseling en samenwerking tussen de AD Veiligheid & Preventie van België en de DG Politie & Veiligheidsregio’s van Nederland belooft ook in de toekomst vruchtbaar te zijn. Beide organisaties kijken ernaar uit om deze samenwerking verder te versterken en gezamenlijk te werken aan een veiligere samenleving.

Ook interessant voor u:

31 mei 2024
De burgers zijn een onmisbare schakel in een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid, en hun betrokkenheid brengt natuurlijk een aantal uitdagingen met zich mee. Om deze en andere uitdagingen te bespreken, organiseerde de Algemene Directie Veiligheid en Preventie deze 30 Mei 2024 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel een Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.
17 mei 2024
Ben je werkzaam in veiligheid en criminaliteitspreventie? Heb je interesse in burgerparticipatie en wil je meer weten over best practices in Europa? Schrijf je dan nu in voor de Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.
23 april 2024
Een delegatie van zes Oekraïense openbare aanklagers brengt van 22 tot 26 april een werkbezoek aan België om meer inzicht te krijgen in het Belgische veiligheidslandschap, met speciale aandacht voor de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en de rol van openbare aanklagers in het lokaal veiligheidsbeleid.