Burgerparticipatie

Lees hier meer over hoe je als burger actie kan ondernemen om de veiligheid in je buurt te verbeteren.

Buurtinformatienetwerken (BIN)

Lees hier meer over buurtinformatienetwerken, hun nut voor de lokale veiligheid en hoe je er in je buurt één kan oprichten.

Burenbemiddeling

Banale buurtconflicten kunnen soms grote frustraties veroorzaken en uw leefkwaliteit ernstig schaden. In sommige gevallen is burenbemiddeling de oplossing.