Private Veiligheid

De Private Veiligheid staat tegenover publieke veiligheid en de opdrachten van overheidsdiensten zoals politie- en inspectiediensten, en draagt eveneens bij tot het voorkomen van misdaad.

Controle

Hier lees je meer over hoe het toezicht en de controle op de naleving van de wetgeving inzake Private Veiligheid verzorgd wordt.

Adviesraad voor private veiligheid

Wat is de rol van deze Raad? Uit wie bestaat hij? Waar houdt hij zich mee bezig? ... Alle antwoorden zijn hier te vinden.

Activiteitenverslagen

Op deze pagina vind je verslagen over activiteiten met betrekking tot Private Veiligheid.

Retributies en heffingen

Hier lees je meer over de retributies en heffingen die elke onderneming, dienst of instelling binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid aan de Belgische staat dient te betalen.

Sancties

Kom hier meer te weten over de administratieve sancties die door de ADVP in de materie Private Veiligheid kunnen worden opgelegd.

Toepassingsgebied

Hier vind je een opsomming van de verschillende sectoren waarop de wetgeving inzake private veiligheid van toepassing is.

Vergunningen en activiteiten

Hier lees je meer over de vergunningen waarover ondernemingen die diensten in de private veiligheidssector aanbieden, moeten beschikken en de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

Werken in de sector Private Veiligheid

Wil je werken in de Private Veiligheidssector? Hier vind je meer informatie.

Wetgeving Private & Bijzondere Veiligheid

Hier vind je een overzicht van de reglementering inzake private & bijzondere veiligheid.

Contact

Directie Private Veiligheid

Private Veiligheid in de kijker

08 mei 2024
Na een grondige herziening, alle vereiste adviezen en een lange periode van overleg met de betrokken partners, is vandaag een nieuwe wet op privédetectives aangenomen. Deze wet markeert een ambitieus keerpunt in de geschiedenis van privédetectives, waarbij de huidige wetgeving wordt gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de 21e eeuw.
14 juli 2023
De ministerraad heeft op vrijdag 14 juli in eerste lezing het licht op groen gezet voor het nieuwe wetsontwerp tot regeling van de private opsporing. Dit ontwerp zal de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective vervangen.
14 juni 2023
Op 13 juni stond het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (verder ‘Wet Private Veiligheid’) op de agenda van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Het wetsontwerp werd goedgekeurd.