Private Veiligheid

De Private Veiligheid staat tegenover publieke veiligheid en de opdrachten van overheidsdiensten zoals politie- en inspectiediensten, en draagt eveneens bij tot het voorkomen van misdaad.

Controle

Hier lees je meer over hoe het toezicht en de controle op de naleving van de wetgeving inzake Private Veiligheid verzorgd wordt.

Retributies en heffingen

Hier lees je meer over de retributies en heffingen die elke onderneming, dienst of instelling binnen de sector van de private en bijzondere veiligheid aan de Belgische staat dient te betalen.

Sancties

Kom hier meer te weten over de administratieve sancties die door de ADVP in de materie Private Veiligheid kunnen worden opgelegd.

Toepassingsgebied

Hier vind je een opsomming van de verschillende sectoren waarop de wetgeving inzake private veiligheid van toepassing is.

Vergunningen en activiteiten

Hier lees je meer over de vergunningen waarover ondernemingen die diensten in de private veiligheidssector aanbieden, moeten beschikken en de activiteiten waarop ze betrekking hebben.

Werken in de sector Private Veiligheid

Wil je werken in de Private Veiligheidssector? Hier vind je meer informatie.

Wetgeving Private & Bijzondere Veiligheid

Hier vind je een overzicht van de reglementering inzake private & bijzondere veiligheid.

Contact

Directie Private Veiligheid