Bestuurlijke aanpak

Lees hier meer over de preventieve en repressieve bestuurlijke maatregelen tegen verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit en overlast.

Bestuurlijke aanpak in de kijker

08 augustus 2022
Sommige gemeenten/steden hebben initiatieven genomen om de overlast in hun recreatiegebieden te bestrijden