Bestuurlijke aanpak

Lees hier meer over de preventieve en repressieve bestuurlijke maatregelen tegen verschillende vormen van (georganiseerde) criminaliteit en overlast.

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Lees hier meer over Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Overlast

Lees hier meer over hoe de verschillende actoren in het lokale veiligheidssector omgaan met verschillende vormen van overlast.

Tools voor lokale besturen

Hier vind je enkele tools waarmee lokale besturen aan de slag kunnen voor het vormgeven van hun eigen veiligheids- en preventiebeleid.

DIOB

Lees hier meer over de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen.

Bestuurlijke aanpak in de kijker

17 november 2023
Het wetsontwerp bestuurlijke handhaving werd op 16 november definitief goedgekeurd in de Kamer. Met dit nieuw instrument wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.
26 oktober 2023
Deze 25 oktober keurde de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer het wetsontwerp tot wijziging van de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet) goed in tweede lezing.
22 december 2022
Vorige week keurde de Ministerraad, op vraag van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de aanpassing van de GAS-wet goed. De maximumboete wordt verhoogd van 350 naar 500 euro voor hardleerse overtreders. Verder kunnen, dankzij een modernisering van de procedure, de lokale besturen efficiënter GAS-sancties opleggen. Deze wetsaanpassing steunt hen in hun strijd tegen overlast, met als doel de steden en gemeenten leefbaarder, properder en aangenamer maken.