sécurité médecin

Verbaal en fysiek geweld komen vaak voor in de dokterspraktijken.  Kritiek, beledigingen, bedreigingen,... Huisartsen krijgen er vaak mee te maken.  Te vaak.  Hoog tijd dus om het tij te keren.  De AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken wil  geweld tegen huisartsen een halt toeroepen met een nationale sensibiliseringscampagne voor patiënten.

sécu incendie

Brandweer Zone Rand, Brandweer Zone Antwerpen en Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost winnen met hun preventieproject elk 500 rookmelders in de Rookmelderwedstrijd 2019 van FOD Binnenlandse Zaken.

benor

Pieter De Crem, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, heeft de overeenkomst tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw BENOR bekrachtigd. Het keurmerk BENOR-i3 wordt zo een nieuw instrument voor consumenten, bedrijven en overheden om het risico op inbraak te verkleinen.

 

innovatie

Op 17 en 18 oktober organiseren de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Financiën een hackaton "Hack4gov" om creatieve en innoverende oplossingen te bedenken voor 6 uitdagingen die door beide FOD's werden voorgesteld.

1joursans

Dit jaar zal de actie 1DAGNIET plaatsvinden van 14 tot 20 oktober met als hoogtepunt vrijdag 18 oktober 2019. De overgang naar het winteruur is een kritieke periode voor inbraken. Dit is dus een ideaal moment om de goede preventiegewoonten te herhalen.

handhaving

Stoor jij je ook aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen? Je bent zeker niet de enige. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier op. Bovendien heeft afval een grote impact op het milieu. Denk maar aan de plastic soep, dieren die verstrikt geraken in zwerfvuil of zwerfvuil dat via het veevoeder in magen van koeien terechtkomt. Bovendien kosten deze hopen afval ook hopen geld aan lokale en andere overheden.

BOUNCE

De FOD Binnenlandse Zaken organiseert op 1, 2 en 3 oktober 2019 in Brussel en op 21, 24 en 25 oktober in Luik twee Bounce ‘Trainer-the-trainer’-trainingssessies voor een dertigtal deelnemers.

foot de crem

Na de publicatie van de omzendbrief « pyrotechniek » heeft de Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, mijnheer Pieter De Crem, deze vrijdag 20 september 2019 het management van de clubs uit 1A, de Pro League, de KBVB en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse zaken ontmoet teneinde de problematiek van de veiligheid in de stadions te bespreken.

foot

De « pyrotechnische » omzendbrief, ontstaan uit een overleg tussen alle instanties die betrokken zijn bij de veiligheid van het Belgisch voetbal, wordt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het doel ervan ? Een maximaal veiligheidsniveau van de supporters garanderen, zowel binnen als buiten de stadions.

foot

Vandaag is de Voetbalcel aanwezig op de jaarlijkse conferentie georganiseerd door SGGA (Sports Grounds Safety Authority) in het stadion van Tottenham Hotspurs.