kick-off

Op 6 juni geeft de AD Veiligheid & Preventie de aftrap van de preventiecampagne 1dagniet. Tijdens deze kick-off worden de diefstalpreventieadviseurs en de leden van buurtinformatienetwerken op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de campagne 1dagniet 2019.

Minister De Crem

Naar aanleiding van het vernieuwde kader rond de Buurtinformatienetwerken (BIN’s) bezocht Minister De Crem dinsdagavond het ‘Worldcafé’ met alle vertegenwoordigers van de 10 BIN’s op Aalsters grondgebied. Tijdens dit rondetafelgesprek werd onder meer duiding gegeven bij de herwerkte Ministeriële omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken en werden de BIN-vertegenwoordigers betrokken bij de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

détecteur

De gemiddelde Belg ligt niet wakker van brandveiligheid in zijn woning. Slechts 1 op 4 doet dat wel. Bovendien zijn slechts drie op de vijf de Belgen bereid om te investeren in brandveiligheid.

foot

Op donderdag 2 mei is er een ontmoeting geweest tussen de AD Veiligheid & Preventie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Pro League, de KBVB, de federale en de lokale politie.  Deze vergadering strekte ertoe overleg te plegen teneinde samen doeltreffende oplossingen te definiëren om het gebruik van pyrotechniek tijdens voetbalwedstrijden te bestrijden.

circulaire

Deze omzendbrief werkt de procedure voor het indienen van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025, (ZVP) (die conform de wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van voornoemde wet zesjaarlijks worden opgemaakt en op 1 januari 2020 in werking treden) en het goedkeuren ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie uit.

Domotique

Op 2 en 4 april 2019 organiseert de AD Veiligheid & Preventie een studiedag over Domotica en  Internet of Things voor diefstalpreventieadviseurs.

ville

De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. De Ministerraad heeft beslist het ontwerp voor te leggen voor advies bij de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, een belangrijke volgende stap in de totstandkoming van het wetsontwerp

nuisances

Op vrijdag 29 maart aanstaande organiseert de AD Veiligheid & Preventie voor de lokale autoriteiten een colloquium inzake overlastpreventie. 

BeSafe 49

De wet private veiligheid is in werking getreden op 10 november 2017.  Welke zijn meer dan een jaar later de gevolgen voor de sector?  BeSafe Magazine 49 geeft hierop enkele antwoorden.