Veiligheid centraal in het nieuwe voetbalseizoen

Een persoon met een voetbal onder zijn armen
Deze 28 juli 2023 wordt het nieuwe voetbalseizoen officieel afgetrapt. Voetbal is een feest voor jong en oud. In de loop van vorig seizoen zijn er heel wat stappen ondernomen richting een meer veilige voetbalbeleving.

Het actieplan “samen voor veilig voetbal” trad in werking. Er werden verschillende preventieprojecten gelanceerd. And last but not least, de nieuwe voetbalwet trad in werking. Wat verandert er precies voor de fans en het veiligheidspersoneel?
De gewijzigde voetbalwet voorziet in verzwaarde straffen bij inbreuken om wangedrag uit onze stadions te bannen. Dit betekent voor de supporters onder meer dat: 

  • fysiek geweld, onrechtmatig gebruik van pyrotechniek en racisme en discriminatie absoluut niet worden getolereerd;
  • het dragen van een bivakmuts of andere maskers verboden is;
  • het onrechtmatig gebruik van pyrotechnisch materiaal uiterst streng zal bestraft worden;
  • feiten gepleegd tegen het aanwezige veiligheidspersoneel niet zonder gevolgen zijn.  

Het veiligheidspersoneel wordt door de nieuwe wet dus extra beschermd. 
Stewards, veiligheidsverantwoordelijken, alsook bewakingsagenten mogen sinds de inwerkingtreding van de nieuwe wet voortaan een conformiteitscontrole uitvoeren. Zo vermijden we dat supporters met een stadionverbod ook effectief het stadion betreden. Zo’n controle houdt in dat dan men bevoegd is om te verifiëren dat de naam op het ticket of abonnement effectief overeenstemt met de naam op het identiteitsbewijs van de persoon die zich ermee aanbiedt. Zorg er dus altijd voor dat jouw naam op jouw ticket of abonnement vermeld staat.
Dit seizoen, samen zorgen ervoor dat we voetbal op een veilige en prettige manier kunnen beleven.

Ook interessant voor u:

06 juli 2023
Op 06 juli 2023 werd een wijziging van de Voetbalwet gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe wet is om de veiligheid in onze voetbalstadions te verbeteren.
31 mei 2023
Op 31 mei is de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer samengekomen om zich te buigen over het wetsontwerp tot wijziging van de voetbalwet. Nadat minister Verlinden hun vragen over dit wetsontwerp beantwoordde, werd het door de commissieleden goedgekeurd.
30 mei 2023
De Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) heeft op dinsdag 30 mei de veiligheidsverantwoordelijken van de profclubs uit het voetbal verwelkomd in haar kantoren. Dit bezoek kadert in de organisatie van de allereerste Dag van de Veiligheidsverantwoordelijken.