Projectoproep: preventieprojecten voetbalveiligheid 2023

bal in goal
De Algemene Directie Veiligheid & Preventie (ADVP) kondigt de lancering aan van de projectoproep voor preventie-initiatieven rond voetbalveiligheid. De ADVP stelt € 75.000 beschikbaar. Een project dat aan de criteria voldoet, kan maximaal € 50.000 aan steun ontvangen.

Voetbalveiligheid is een brandend actueel thema. Er  zijn regelmatig incidenten die de beleving van voetbalfans beïnvloeden en het imago van de sport aantasten. Het actieplan 'Samen voor Veilig Voetbal' gaat de strijd aan tegen het van onrechtmatig gebruik van pyrotechniek, racisme, discriminatie en geweld.  

Deze projectoproep heeft als doel mogelijkheden te bieden om op een preventieve en innovatieve manier bij te dragen aan het verder optimaliseren van de veiligheid rondom het Belgische voetbal.

Heeft u een vernieuwend projectvoorstel dat de veiligheid bij voetbalwedstrijden kan verbeteren?
Dien uw aanvraag in vóór 15 november 2023. Alle informatie inzake de projectoproep kan u hier terugvinden.

Laat je creativiteit spreken en maak een verschil in de wereld van het Belgische voetbal!

Ook interessant voor u:

22 februari 2024
Op 21 februari 2023 heeft de Commissie van het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat een cruciale stap vormt naar de ratificatie van het Verdrag van Saint-Denis door België. Dit verdrag, dat op 3 juli 2016 werd opengesteld voor ondertekening, staat bekend als het Verdrag van de Raad inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Het doel ervan is om sportevenementen, waaronder voetbalwedstrijden, gastvrijer, veiliger en zekerder te maken.
21 februari 2024
(persbericht in samenwerking met Febelfin en de federale politie)
Er worden steeds meer gevallen gemeld waarbij ouderen telefonisch worden gecontacteerd door een zogezegde “medewerker van de fraudedienst van een bank”, “medewerker van Cardstop” of “politie”. Ze overtuigen het slachtoffer dat er fraude werd vastgesteld op zijn/haar rekening en stellen voor om bij het slachtoffer thuis langs te gaan om “de situatie op te lossen”. De criminelen hebben hierbij maar één doel voor ogen: zo veel mogelijk stelen. We willen waarschuwen voor dit type diefstallen en roepen op tot waakzaamheid.
20 februari 2024
De AD Veiligheid & Preventie (ADVP) verwelkomt op 20 en 21 februari tal van experten uit verschillende EU-Lidstaten over de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Deze samenkomst kadert in het Belgische Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en wordt voorgezeten door het European Network on the Administrative Approach tackling serious and organised crime (ENAA).