Lancering Blue Heart-campagne 2023

Smurfen in de strijd tegen mensenhandel
Op 24 juli 2023 werd in Luik de Blue Heart-campagne gelanceerd. De campagne is gericht op bewustmaking rond de verontrustende ontwikkelingen en tendensen die de Verenigde Naties in kaart brengt in het Globaal Rapport over mensenhandel 2022.

De Blue Heart-campagne is een internationaal programma ter bestrijding van mensenhandel. Het is een initiatief van het Verenigde Naties-bureau voor Drugs- en Criminaliteit (UNODC) en maakt deel uit van Werelddag tegen Mensenhandel op 30 juli.
Mensenhandel is een van de meest lucratieve misdaden ter wereld. Volgens het statistisch rapport van de Verenigde Naties over mensenhandel, gepubliceerd in 2022, zijn minstens 23.000 mensen het slachtoffer van mensenhandel, die naar schatting een jaarlijkse omzet van meer dan 38 miljard dollar genereert.
 

Vorig jaar werd een website opgezet waarop slachtoffers van mensenhandel terecht kunnen.  Op 23 juli 2023 werd nu ook het nieuwe telefoonnummer “078/055 800” van het Belgisch Meldpunt voor slachtoffers gelanceerd. Bellers zullen voortaan worden doorverwezen naar de drie opvangcentra in België (Payoke in Vlaanderen, Pag-asa in Brussel en Sürya in Wallonië).

De federale overheidsdiensten Justitie, Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken, het UNODC in Brussel, en de gespecialiseerde centra voor slachtoffers van mensenhandel hebben hun krachten verenigd voor de Belgische campagne en kunnen ook rekenen op ondersteuning van de lokale overheden.

Dit jaar nemen meer dan 40 Belgische steden en gemeenten deel aan de Blue Heart-campagne op 30 juli. Zij verlichten hun stadhuizen en andere gebouwen in de symbolische blauwe kleur.
De FOD Justitie heeft drie brochures beschikbaar gesteld om burgers bewust te maken voor deze problematiek. U kan ze hier gratis downloaden. Meer informatie over de “Blue Heart Campaign” vindt u op de website van de UNODC.
 

Ook interessant voor u:

12 juni 2024
Op 12 juni 2024 vindt er een vervolg plaats van een veelbelovende samenwerking tussen de AD Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) van België en het DG Politie en Veiligheidsregio’s van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze uitwisseling, die vorig jaar begon met een bezoek van de Belgische delegatie aan Rotterdam, wordt nu voortgezet in Brussel.
31 mei 2024
De burgers zijn een onmisbare schakel in een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid, en hun betrokkenheid brengt natuurlijk een aantal uitdagingen met zich mee. Om deze en andere uitdagingen te bespreken, organiseerde de Algemene Directie Veiligheid en Preventie deze 30 Mei 2024 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel een Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.
17 mei 2024
Ben je werkzaam in veiligheid en criminaliteitspreventie? Heb je interesse in burgerparticipatie en wil je meer weten over best practices in Europa? Schrijf je dan nu in voor de Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.