Infopunt klachtenplatform politie

Wil je een klacht indienen over de politie? Lees hier meer over waar je precies terecht kan.

Heeft u het gevoel onheus behandeld te zijn door (een lid van) de politie, maar betreft dit geen strafrechtelijk feit? Op dit platform bieden wij u een doorverwijzing naar de juiste instantie(s) waar u uw klacht kunt indienen.

Let op: de AD Veiligheid & Preventie behandelt géén klachten, maar stelt u in staat om contact op te nemen met de relevante instanties. Gebruik de onderstaande klachtenwegwijzer om te achterhalen bij welke organisatie u terecht kunt voor het indienen van uw klacht.

De indiening van een valse klacht die met lasterlijke aangifte kan worden gelijkgesteld, kan leiden tot een strafrechtelijke vervolging (art. 443 van het Strafwetboek)

 

START KLACHTWEGWIJZER

Ben je meerderjarig of minderjarig?

- 18: ik ben minderjarig

+ 18: ik ben meerderjarig