Publicaties

Bekijk hier onze brochures en publicaties.
1 - 45 van de 45 resultaten

Wetgeving

Ministrieel Besluit
15 juli 2022

Ministerieel besluit tot bepaling van de 15 geselecteerde projecten

Ministrieel Besluit
22 maart 2022

Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële modaliteiten

Koninklijk Besluit
27 oktober 2021

Koninklijk besluit

Documentatie

Toolbox
9 augustus 2023

Detectietool - FLCPF

Een hulpmiddel voor het herkennen en ondersteunen van slachtoffers van seksueel en/of huiselijk geweld.
Toolbox
9 augustus 2023

Sensibiliseringstraining personeel - Sint-Gillis

Opleiding/Het trainen van personeel in kwesties met betrekking tot genderongelijkheid en geweld, evenals het vergroten van het bewustzijn van een genderspecifieke aanpak die de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld initieert en versterkt.
Toolbox
12 juni 2023

Projecten tegen cyberseksisme - vzw Pimento

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op socials.
Toolbox
24 mei 2023

Plan tegen straatintimidatie - Mechelen

Een stadsbreed actieplan om seksuele straatintimidatie in de stad aan te pakken.
Handleiding / gids
14 december 2022

Informatiefiche manosphere

Handleiding / gids
12 december 2022

Gids van lokale initiatieven en tools bestemd voor de actoren op het terrein

Besafe magazine
1 september 2022

Besafe Mag 59

Inspiratie voor uw lokaal veiligheids- en preventiebeleid!
29 november 2021

Samenvatting webinar 29 november 2021

5 juli 2021

Samenvatting webinar 5 juli 2021

Handleiding / gids
22 juni 2020

Gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte"

Tools

Toolbox
11 december 2023

Project tegen straatintimidatie - Sensoa

Het doel van Sensoa is om beleid te ontwikkelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Toolbox
7 december 2023

Opleiding sensibilisering seksistische intimidatie - PZ Brussel-Noord

Organisatie van informatie-, bewustmakings- en trainingssessies. Dit alles maakt deel uit van een programma om seksistische intimidatie in de openbare ruimte te bestrijden.
Toolbox
20 november 2023

Project feestelijke omgevingen - vzw Pimento

Dit project heeft als doel om een veilige en positieve feestomgeving te creëren en het bewustzijn over seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.
Toolbox
20 november 2023

Project tegen straatintimidatie - stad Bergen

Bestrijding van straatintimidatie door preventieve maatregelen te nemen om zowel met de slachtoffers als met de daders te communiceren. Acties die op lokaal niveau worden uitgevoerd en waarbij professionals uit de sector en mensen die in direct contact staan met potentiële slachtoffers (burgers, gemeenschapswachten, enz.) worden betrokken.
Toolbox
13 november 2023

Vzw Breek De stilte

Opvanghuis voor slachtoffers van seksueel geweld en hun familie. Deze non-profitorganisatie baseert haar dienstverlening op 2 werkterreinen: As 1 = Individuele en gepersonaliseerde psychologische, sociale en juridische ondersteuning. As 2: Bewustwordings- en preventie-initiatieven door middel van training, evenementen en andere activiteiten.
Toolbox
20 oktober 2023

Opleiding zedeninspecteurs - PZ Sint-Niklaas

14 zedeninspecteurs zijn opgeleid en dragen bij aan de ZSG (Zorgcentra na Seksueel Geweld). Deze inspecteurs behandelen niet alleen slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld, maar alle vormen van seksueel geweld. Dit systeem wordt als zeer effectief ervaren.
Toolbox
9 oktober 2023

MEGA-programma - PZ Aarschot

Een preventieprogramma ontwikkeld door professionals uit de jeugd-, onderwijs- en politiesector om leerlingen te helpen om betere keuzes te maken. Een programma van 10 lessen gegeven door politieagenten.
Toolbox
25 september 2023

Operaties straatintimidatie - PZ Brussel-Noord

Deze politiezone, die de burger centraal stelt, heeft 2 soorten operaties ontwikkeld om daders van seksuele misdrijven maar ook het grote publiek bewust te maken van deze problematiek.
Toolbox
12 september 2023

Gids: Een veilige dokterspraktijk

Dit recent vernieuwde digitale handboek ‘Een veilige dokterpraktijk’ van ADVP is bedoeld om artsen praktisch advies te geven in het kader van hun diverse beroepsactiviteiten.
Toolbox
11 september 2023

Campagne "Weet wat je stuurt" - Genk

Omdat sexting deel uitmaakt van de normale seksuele ontwikkeling van jongeren, is het nodig om informatie te verstrekken over de mogelijke gevaren en advies te geven over hoe je het veilig kunt doen.
Toolbox
28 augustus 2023

Project feestelijke omgevingen - Luik

Dit project is gericht op het stimuleren van een veilig en aangenaam nachtleven in Luik, voor iedereen die erin vertoeft. De focus hierbij ligt op de preventie van seksueel geweld.
Toolbox
28 augustus 2023

Project tegen straatintimidatie - vzw Pimento

Pimento gaat uit van het principe dat kinderen en jongeren die kunnen communiceren over hun seksuele verlangens en grenzen, minder snel slachtoffer zullen worden van grensoverschrijdend gedrag door anderen. Daarom benadrukken ze de noodzaak om hen van jongs af aan bewust te maken.
Toolbox
24 juli 2023

Opleiding tegen straatintimidatie - PZ Brussel-Noord

Training in 4 eendaagse modules die interactie tussen deelnemers stimuleert, waarbij politieagenten met uitdagende situaties leren omgaan en de toepassing van normen vertaalt naar praktijkgericht politiewerk van hoge kwaliteit.
Toolbox
24 juli 2023

Workshops en zelfverdedigingstraining - vzw Garance

Vzw Garance biedt een reeks activiteiten en projecten aan om seksueel en gendergerelateerd geweld in de openbare ruimte te voorkomen, waaronder zelfverdedigingstrainingen en veiligheidsworkshops.
Toolbox
14 juli 2023

Project tegen straatintimidatie - Mechelen

De stad Mechelen heeft in 2017 een stadsbreed actieplan uitgerold om seksuele straatintimidatie in de stad aan te pakken.
Toolbox
10 juli 2023

Project Safer Cities - vzw Plan International België

Met het 'Safer Cities'-platform kunnen jongeren de plekken in hun stad aanwijzen waar ze zich veilig of onveilig voelen. Dankzij het digitaal in kaart brengen van hotspots in de stad kunnen bewustmakingsinitiatieven worden gelanceerd om seksuele intimidatie op straat tegen te gaan.
Toolbox
10 juli 2023

Project tegen straatintimidatie - PZ Bergen

Samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten (lokale politie, OCMW, stedelijke preventiedienst), waarbij er zowel aandacht is voor preventie en repressie om straatintimidatie te bestrijden.
Toolbox
7 juli 2023

Theoretisch kader

Inspiratiegids voor de preventie van seksueel en seksistisch geweld in de openbare ruimte
Toolbox
7 juli 2023

THEORETISCH KADER

Theoretisch kader voor seksueel en gendergerelateerd geweld
Toolbox
27 juni 2023

Projecten tegen cyberseksisme - vzw Sensoa

Opleiding en werkvormen tegen online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Toolbox
27 juni 2023

Projecten tegen straatintimidatie - PZ Elsene

Preventie van straatintimidatie en gendergerelateerd en seksueel geweld in de publieke ruimte.
Toolbox
19 juni 2023

Opleiding feestelijke omgevingen - Opleidingsorganisatie Horeca Forma

Mensen aanleren seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven te herkennen, hoe ermee om te gaan, wat te doen (omgaan, reageren en communiceren). Dit zowel bij de horeca-medewerker zelf, bij een collega of bij een gast.
Toolbox
19 juni 2023

Campagne tegen straatintimidatie - Namen

De campagne "la ville est publique, pas mon corps!" bestaat uit 3 onderdelen, 3 fasen en is gepland volgens een korte, middellange en lange termijn. Dit met een synchronisatie tussen preventieve aspecten, repressieve en sanctionerende aspecten.
Toolbox
5 juni 2023

Campagne #WijGrijpenIn - Neteland

De gemeenteregio Neteland heeft een campagne opgestart tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgangsleven.
Toolbox
5 juni 2023

Sensibilisering politiepersoneel straatintimidatie - Brussel-West

Sensibilisering voor de problematiek van straatintimidatie aan de hand van theoretische bijdragen, rollenspelen en debatten.
Toolbox
24 mei 2023

Opleiding school consent respect - Luik

Sensibilisering in scholen omtrent seksuele toestemming.
Toolbox
11 mei 2023

Project feestelijke omgevingen - Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

Dit project heeft als doel om een veilige en positieve omgeving te creëren en bezoekers te sensibiliseren om seksueel grensoverschrijdend gedrag niet te negeren.
Toolbox
11 mei 2023

Opleiding straatintimidatie - Sint-Gillis

De weg- en groenwerkers die in de gemeentelijke publieke ruimte werken sensibiliseren voor seksisme en straatintimidatie door hen gepleegd, maar ook omtrent hun rol als eventuele getuigen en helpers in geval van straatintimidatie.
Toolbox
3 mei 2023

Projecten cyberseksisme - Mediawijs

Deze projecten helpen scholen om een veilige omgeving te creëren, waar specifiek thema’s zoals cyberpesten, sexting, portret- en auteursrecht of online identiteit bespreekbaar worden.
Toolbox
3 mei 2023

Plan anti-straatintimidatie - Luik

Gezamenlijke actie met de Politie, het Parket en het Plan om preventie en repressie van seksuele straatintimidatie te combineren. Strikte toepassing van de seksismewet van 2014.
Handleiding / gids
26 juli 2019

Café des Mamans

Expertisecentrum

Handleiding / gids
9 december 2022

Fiche Manosphere