Publicaties

Bekijk hier onze brochures en publicaties.
1 - 50 van de 59 resultaten

Wetgeving

Ministrieel Besluit
15 juli 2022

Ministerieel besluit tot bepaling van de 15 geselecteerde projecten

Ministrieel Besluit
22 maart 2022

Ministerieel besluit tot bepaling van de financiële modaliteiten

Koninklijk Besluit
27 oktober 2021

Koninklijk besluit

Documentatie

Studierapport
5 februari 2024

studies over de contraproductieve effecten van campagnes

studies over de contraproductieve effecten van campagnes
Toolbox
9 augustus 2023

Detectietool - FLCPF

Een hulpmiddel voor het herkennen en ondersteunen van slachtoffers van seksueel en/of huiselijk geweld.
Toolbox
9 augustus 2023

Sensibiliseringstraining personeel - Sint-Gillis

Opleiding/Het trainen van personeel in kwesties met betrekking tot genderongelijkheid en geweld, evenals het vergroten van het bewustzijn van een genderspecifieke aanpak die de strijd tegen seksueel en gendergerelateerd geweld initieert en versterkt.
Toolbox
12 juni 2023

Projecten tegen cyberseksisme - vzw Pimento

Preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag op socials.
Toolbox
24 mei 2023

Plan tegen straatintimidatie - Mechelen

Een stadsbreed actieplan om seksuele straatintimidatie in de stad aan te pakken.
Handleiding / gids
14 december 2022

Informatiefiche manosphere

Handleiding / gids
12 december 2022

Gids van lokale initiatieven en tools bestemd voor de actoren op het terrein

Besafe magazine
1 september 2022

Besafe Mag 59

Inspiratie voor uw lokaal veiligheids- en preventiebeleid!
29 november 2021

Samenvatting webinar 29 november 2021

5 juli 2021

Samenvatting webinar 5 juli 2021

Handleiding / gids
22 juni 2020

Gids "Gendergelijkheid in de publieke ruimte"

Tools

Toolbox
2 februari 2024

Infosessie - PZ BruNo

In samenwerking met hun lokale commissariaat 5 (gelegen in het noorden van Brussel) en de VZW Blijf Van Mijn Lijf, biedt deze politiezone informatie-, sensibiliserings- en opleidingssessies op maat aan over straatintimidatie, aangepast aan de behoeften van de lokale ondernemingen.
Toolbox
2 februari 2024

Project tegen straatintimidatie - PZ Luik

Concrete acties gericht op naleving van de wet van 22 mei 2014, ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte. De actie zelf bestaat uit het inzetten van politieagenten in burgerkleding. Zij fungeren als "lokagenten" en worden op de voet gevolgd door een interventieteam dat overneemt en straft in geval van aanranding of seksuele intimidatie.
Toolbox
2 februari 2024

Safer Cities: 360° benadering - Plan International België

Het 360° Safer Cities-programma is een internationaal initiatief ter ondersteuning van jongeren over de hele wereld die het probleem van seksuele intimidatie aanpakken via jongerengroepen die hun aanbevelingen delen met beleidsmakers en hun leeftijdsgenoten. Het doel is om samen met lokale autoriteiten te werken aan meer veiligheid en inclusie in de steden.
Toolbox
2 februari 2024

Project Alice - PZ Monty

Dit project bestaat uit twee grote delen: 1. Sensibilisering en informering over seksisme en straatintimidatie op
het terrein, in samenwerking met de vzw Blijf Van Mijn Lijf. 2. Aanbieding van een kosteloze taxidienst voor een rechtstreekse begeleiding en vervoer van slachtoffers van seksueel geweld naar een Zorgcentrum Na seksueel Geweld bij feiten die minder dan 7 dagen geleden plaatsvonden.
Toolbox
26 januari 2024

Actieplan feestelijke omgevingen - stad Antwerpen

Het doel is om seksueel grensoverschrijdend gedrag in feestomgevingen te verminderen, door horecapersoneel en vrijwilligers op te leiden en te informeren. Dit met als doel dat deze personen correct kunnen handelen en reageren wanneer dergelijke incidenten zich voordoen.
Toolbox
26 januari 2024

Projecten tegen straatintimidatie - stad Charleroi

De prioritaire doelstelling is het vergroten van het bewustzijn omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gebeurt door sleutels aan te reiken voor vrije en geïnformeerde toestemming via verschillende projecten (evenementen, bewustmakingssessies).
Toolbox
26 januari 2024

App-Elles

App-Elles is een app voor smartphones die bestemd is voor vrouwen en meisjes. De app stelt hen in staat om hun naasten en de politie in geval van agressie in real time te verwittigen.
Toolbox
26 januari 2024

Actieplan - stad Antwerpen

Ontwikkelen van een lokaal specifiek actieplan voor 4 risicoplaatsen in de stad Antwerpen (2 winkelstraten en 2 transitzones).
Algemeen kader : prevention - protection - prosecution – participation
Toolbox
19 januari 2024

Project tegen straatintimidatie - stad Mechelen

Een actieplan met een visie op sociale preventie. Het doel is om gelijktijdig actie te ondernemen op verschillende beleidsdomeinen. Het is een geïntegreerde aanpak gebaseerd op 3 pijlers: regelgeving (grenzen stellen), handhaving (grenzen bewaken) en een publiek draagvlak creëren bij jong en oud (grenzen overdragen).
Toolbox
19 januari 2024

Colloquium - Sint-Gillis (Brussel Hoofdstad)

Dit evenement biedt de mogelijkheid om gezamenlijke ideeën te ontwikkelen en juridische/criminologische kennis over geweld te verspreiden onder de betrokken professionals.
Toolbox
19 januari 2024

Permanentie voor juridische bijstand - Sint-Gillis (Brussel Hoofdstad)

De cel Buurtjustitie van de Preventiedienst van de gemeente Sint-Gillis biedt eerstelijns permanenties voor juridische hulp aan. Deze dient aan vier criteria te beantwoorden: kosteloos, toegankelijkheid, onvoorwaardelijkheid en algemene aanpak. Dit maakt het mogelijk om alle vrouwen te bereiken, in het bijzonder de meest kansarme en economisch kwetsbare.
Toolbox
19 januari 2024

Voetbaltoernooi "Place aux filles" - Sint Gillis (Brussel Hoofdstad)

“Place aux filles” is een vrouwenvoetbaltoernooi voor meisjes van basisscholen in Sint-Gillis. Het doel is om een reeks activiteiten te promoten die aanzetten tot nadenken over genderissues, genderstereotypen en ongelijkheid in het algemeen.
Toolbox
19 december 2023

MEGA - PZ Aarschot

MEGA is een programma van 10 lessen dat leerlingen uit het 6e leerjaar helpt om gezonde en verantwoorde keuzes te maken. Het creëert overleg- en communicatiekanalen tussen de school, thuis, politie en de gemeenschap.
Toolbox
19 december 2023

Project tegen straatintimidatie - Sint-Gillis (Brussel-Hoofdstad)

Grootschalige bewustmakingscampagne om straatintimidatie te voorkomen en het bewustzijn te vergroten. Doelgroep: vrouwen, de LGBTQIA+-gemeenschap en alle andere slachtoffers, evenals daders en getuigen.
Toolbox
11 december 2023

Project tegen straatintimidatie - Sensoa

Het doel van Sensoa is om beleid te ontwikkelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
Toolbox
7 december 2023

Opleiding sensibilisering seksistische intimidatie - PZ Brussel-Noord

Organisatie van informatie-, bewustmakings- en trainingssessies. Dit alles maakt deel uit van een programma om seksistische intimidatie in de openbare ruimte te bestrijden.
Toolbox
20 november 2023

Project tegen straatintimidatie - stad Bergen

Bestrijding van straatintimidatie door preventieve maatregelen te nemen om zowel met de slachtoffers als met de daders te communiceren. Acties die op lokaal niveau worden uitgevoerd en waarbij professionals uit de sector en mensen die in direct contact staan met potentiële slachtoffers (burgers, gemeenschapswachten, enz.) worden betrokken.
Toolbox
20 november 2023

Project feestelijke omgevingen - vzw Pimento

Dit project heeft als doel om een veilige en positieve feestomgeving te creëren en het bewustzijn over seksueel grensoverschrijdend gedrag te vergroten.
Toolbox
13 november 2023

Vzw Breek De stilte

Opvanghuis voor slachtoffers van seksueel geweld en hun familie. Deze non-profitorganisatie baseert haar dienstverlening op 2 werkterreinen: As 1 = Individuele en gepersonaliseerde psychologische, sociale en juridische ondersteuning. As 2: Bewustwordings- en preventie-initiatieven door middel van training, evenementen en andere activiteiten.
Toolbox
20 oktober 2023

Opleiding zedeninspecteurs - PZ Sint-Niklaas

14 zedeninspecteurs zijn opgeleid en dragen bij aan de ZSG (Zorgcentra na Seksueel Geweld). Deze inspecteurs behandelen niet alleen slachtoffers van verkrachting of seksueel geweld, maar alle vormen van seksueel geweld. Dit systeem wordt als zeer effectief ervaren.
Toolbox
9 oktober 2023

MEGA-programma - PZ Aarschot

Een preventieprogramma ontwikkeld door professionals uit de jeugd-, onderwijs- en politiesector om leerlingen te helpen om betere keuzes te maken. Een programma van 10 lessen gegeven door politieagenten.
Toolbox
25 september 2023

Operaties straatintimidatie - PZ Brussel-Noord

Deze politiezone, die de burger centraal stelt, heeft 2 soorten operaties ontwikkeld om daders van seksuele misdrijven maar ook het grote publiek bewust te maken van deze problematiek.
Toolbox
12 september 2023

Gids: Een veilige dokterspraktijk

Dit recent vernieuwde digitale handboek ‘Een veilige dokterpraktijk’ van ADVP is bedoeld om artsen praktisch advies te geven in het kader van hun diverse beroepsactiviteiten.
Toolbox
11 september 2023

Campagne "Weet wat je stuurt" - Genk

Omdat sexting deel uitmaakt van de normale seksuele ontwikkeling van jongeren, is het nodig om informatie te verstrekken over de mogelijke gevaren en advies te geven over hoe je het veilig kunt doen.
Toolbox
28 augustus 2023

Project tegen straatintimidatie - vzw Pimento

Pimento gaat uit van het principe dat kinderen en jongeren die kunnen communiceren over hun seksuele verlangens en grenzen, minder snel slachtoffer zullen worden van grensoverschrijdend gedrag door anderen. Daarom benadrukken ze de noodzaak om hen van jongs af aan bewust te maken.
Toolbox
28 augustus 2023

Project feestelijke omgevingen - Luik

Dit project is gericht op het stimuleren van een veilig en aangenaam nachtleven in Luik, voor iedereen die erin vertoeft. De focus hierbij ligt op de preventie van seksueel geweld.
Toolbox
24 juli 2023

Opleiding tegen straatintimidatie - PZ Brussel-Noord

Training in 4 eendaagse modules die interactie tussen deelnemers stimuleert, waarbij politieagenten met uitdagende situaties leren omgaan en de toepassing van normen vertaalt naar praktijkgericht politiewerk van hoge kwaliteit.
Toolbox
24 juli 2023

Workshops en zelfverdedigingstraining - vzw Garance

Vzw Garance biedt een reeks activiteiten en projecten aan om seksueel en gendergerelateerd geweld in de openbare ruimte te voorkomen, waaronder zelfverdedigingstrainingen en veiligheidsworkshops.
Toolbox
14 juli 2023

Project tegen straatintimidatie - Mechelen

De stad Mechelen heeft in 2017 een stadsbreed actieplan uitgerold om seksuele straatintimidatie in de stad aan te pakken.
Toolbox
10 juli 2023

Project tegen straatintimidatie - PZ Bergen

Samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten (lokale politie, OCMW, stedelijke preventiedienst), waarbij er zowel aandacht is voor preventie en repressie om straatintimidatie te bestrijden.
Toolbox
10 juli 2023

Project Safer Cities - vzw Plan International België

Met het 'Safer Cities'-platform kunnen jongeren de plekken in hun stad aanwijzen waar ze zich veilig of onveilig voelen. Dankzij het digitaal in kaart brengen van hotspots in de stad kunnen bewustmakingsinitiatieven worden gelanceerd om seksuele intimidatie op straat tegen te gaan.
Toolbox
7 juli 2023

THEORETISCH KADER

Theoretisch kader voor seksueel en gendergerelateerd geweld
Toolbox
7 juli 2023

Theoretisch kader

Inspiratiegids voor de preventie van seksueel en seksistisch geweld in de openbare ruimte
Toolbox
27 juni 2023

Projecten tegen straatintimidatie - PZ Elsene

Preventie van straatintimidatie en gendergerelateerd en seksueel geweld in de publieke ruimte.
Toolbox
27 juni 2023

Projecten tegen cyberseksisme - vzw Sensoa

Opleiding en werkvormen tegen online seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Toolbox
19 juni 2023

Campagne tegen straatintimidatie - Namen

De campagne "la ville est publique, pas mon corps!" bestaat uit 3 onderdelen, 3 fasen en is gepland volgens een korte, middellange en lange termijn. Dit met een synchronisatie tussen preventieve aspecten, repressieve en sanctionerende aspecten.