camera

Op donderdag 8 maart werd de wijziging van de 'camerawet' in plenaire zitting goedgekeurd in de Kamer. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Maar wat zal deze nieuwe wet concreet veranderen in je dagelijks leven? En wat zullen jouw rechten en plichten zijn vanaf 25 mei 2018?

zone wallonie picarde

Ter gelegenheid van de veertiendaagse van de Veiligheid 2017, heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie een wedstrijd georganiseerd om creatieve en vernieuwende projecten met betrekking tot de autonomie van bejaarden in geval van brand naar waarde te schatten en te belonen. Beloning voor de winnaar: de uitdeling van 500 rookmelders. Op vrijdag 16 februari 2018 viel de eer te beurt aan de hulpverleningszone Wallonië-Picardië, naar aanleiding van haar videoproject “un détecteur de fumée, sauve qui veut!”.

nuisance

Op 29 maart 2019 organiseert de AD Veiligheid & Preventie een colloquium over overlast.

Na de ministerraad van 14 december 2017 waarop de verlenging 2018-2019 van de Strategische Veiligheids- en Preventieplannen werd goedgekeurd, werd nu ook het reglementair kader gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 februari.

Aujourd’hui, le Conseil des Ministres a approuvé le projet d’Arrêté Royal déposé par le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Jan Jambon, proposant la prolongation des plans stratégiques de sécurité et de prévention (PSSP) conclus en 2014 avec 109 communes belges. La validité de ces plans stratégiques est prorogée pour une durée de deux ans, jusqu’au 1er janvier 2020