Kick-off impulsprojecten intrafamiliaal geweld

groepsfoto 7
Op 13 september vond in het kantoor van de AD Veiligheid & Preventie de kick-off van de impulsprojecten rond intrafamiliaal geweld plaats.

Startvergadering

Op 13 september werd in de kantoren van de ADVP het impulsproject intrafamiliaal geweld officieel afgetrapt. De  coördinerende gemeenten van de projecten die na een selectie door een expertenpanel werden weerhouden, stelden er hun projecten voor.De overige betrokken gemeenten konden deze bijeenkomst via live-streaming volgen.

Aan de hand van korte presentaties schetsten de coördinerende gemeenten het bestaande beleid inzake intrafamiliaal geweld in de aan hun project deelnemende gemeenten en gaven ze aan hoe de actiepunten van hun projecten hierin zullen ingrijpen. De gemeenten gingen kritisch te werk: ze belichtten niet enkel de sterke punten van hun projecten, maar gaven ook aan wat de potentiële risico’s en valkuilen zijn.

Samenwerking

De rode draad doorheen het impulsproject is samenwerking. Intrafamiliaal geweld is een complexe problematiek waar elke gemeente mee te maken heeft.  Het fenomeen wordt dan ook best aangepakt op een globale manier, met een gedragen visie en een samenwerking op lokaal en supralokaal niveau. Losse, lokale initiatieven uitbreiden en kennis delen kan de lokale en federale autoriteiten alleen maar helpen in hun strijd tegen intrafamiliaal geweld. Vandaar ook dat samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten centraal stonden in de projectoproep.

Tijdens de startvergadering werden alle samenwerkingsverbanden door de coördinerende gemeenten in kaart gebracht. De gemeentes nemen de strijd tegen intrafamiliaal geweld duidelijk samen op. In de 15 weerhouden projecten, die elk een subsidie van 100 000 euro zullen ontvangen, zijn maar liefst 96 gemeenten betrokken. Maar bij de uitwerking van hun projecten gaan de gemeenten niet alleen in zee met elkaar maar ook met een brede waaier aan betrokken actoren: politiezones, hulpverleningsinstanties en Family Justice Centers, maar ook onderzoeksinstellingen worden bij de projecten betrokken. En sommige projecten haalden de inspiratie voor sommige van hun actiepunten zelfs over de landsgrenzen heen.

De deelnemers aan de vergadering vonden deze uitwisseling van ideeën in dit vroege stadium van het impulsproject heel nuttig. Zo zei Christel Calistri, verantwoordelijke van de preventiedienst van Sint-Gillis, dat ze heel wat geleerd heeft uit de presentaties van de andere gemeenten: ‘Er bestaan veel initiatieven, het is goed dat we die over de gemeentegrenzen heen delen.’ Katrijn Snauwaert, die voor de stad Oostende aan de vergadering deelnam, verwoordde het als volgt: ‘Hoewel we allemaal verschillende projecten hebben en een verschillende focus leggen, kunnen we veel leren van elkaar.’

 

Sint-Gillis
Oostende

Team intrafamiliaal geweld

Tijdens de vergadering maakten de deelnemers niet alleen kennis met elkaar en de andere projecten, maar ook met het team intrafamiliaal geweld dat hen vanuit de ADVP de komende twee jaar zal begeleiden. Béatrice Decant, Tessa Schenk, Astrid Nève en Tommy Van Der Borght zullen de projecten halfjaarlijks op het terrein bezoeken, overlegmomenten inlassen en de projecten en hun effecten van nabij opvolgen. Remi Devienne en Stijn Thieren zullen instaan voor de evaluatie van de projecten.

Team VIF/IFG

Vervolg

De kick-offvergadering markeert het startpunt van een tocht die twee jaar lang zal duren. Verwacht wordt dat medio oktober, eens alle administratieve formaliteiten zijn afgehandeld, de projecten daadwerkelijk kunnen opstarten. Hierna worden de projecten gedurende twee jaar van nabij opgevolgd door de ADVP. Ook tijdens dit opvolgingsproces zal samenwerking centraal staan. De deelnemende gemeenten zullen met elkaar in contact gebracht worden om problemen of uitdagingen samen op te lossen. Ook wordt er via de ADVP een samenwerking voorzien met een breed gamma aan experten die hun zullen bijstaan met de concrete uitwerking van hun projecten.

Begin 2025 zullen de projecten door de gemeenten zelf maar ook door de ADVP worden geëvalueerd en zal worden gemeten wat werkt en wat niet werkt. Hierna kunnen de goede praktijken dienen als voorbeeld en inspiratie voor andere gemeenten. Want de strijd tegen intrafamiliaal geweld kan alleen samen worden gestreden.

Wil je meer weten over het impulsproject intrafamiliaal geweld? 


Hier kan je meer informatie vinden!

 

Ook interessant voor u:

27 november 2023
In verschillende zones zijn valse bankmedewerkers actief. Ontdek hieronder hoe ze tewerk gaan en wat je hiertegen kan doen.
22 september 2023
Door je fiets te laten markeren, geef je hem een unieke identiteit en wordt hij makkelijker herkenbaar. Dit zorgt niet alleen voor een visuele herkenning. Het maakt hem ook minder aantrekkelijk voor mogelijke fietsdieven. Als je fiets wordt teruggevonden, kan het markeernummer worden gebruikt om de eigenaar te achterhalen. Bovendien is het helemaal gratis.
08 september 2023
Op 8 september lichtte Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, de 'digitale gids voor de preventie van seksueel en gendergerelateerd geweld in de publieke ruimte' toe tijdens haar bezoek aan het 'Safer Cities'-project van Plan International.