Wat kan je als burger doen om je veiligheid te verhogen als het licht uitgaat?

In de pers verschenen de voorbije week berichten over lokale besturen die overwegen om de straatverlichting (gedeeltelijk) uit te schakelen om zo te besparen op hun stijgende energiefactuur. De ADVP geeft alvast enkele tips waarmee de burgers zelf aan de slag kunnen om de veiligheid van zichzelf en hun omgeving te verhogen als straks het licht uitgaat.

1. Bescherm jezelf en maak jezelf zichtbaar op straat

Zorg dat je in het donker gezien wordt. Draag een fluohesje en loopverlichting bij je verplaatsingen te voet en gebruik steeds correct je fietsverlichting.

2. Bescherm jezelf en pas je route of schema aan

Probeer je verplaatsingen zoveel mogelijk te maken bij daglicht en wanneer de straatverlichting wel nog brandt (veel gemeentes overwegen immers om enkel ’s nachts de straatverlichting uit te schakelen). Moet je toch later de baan op, verplaats je dan zoveel mogelijk langs drukkere plaatsen waar er wel nog verlichting is van, bv. huizen, restaurants of winkels.

3. Bescherm jezelf en verplaats je zoveel mogelijk in groep.

Voel je jezelf niet veilig, probeer je dan zoveel mogelijk in groep te verplaatsen. Vraag aan je vrienden of ze mee gaan wandelen of joggen of doe samen met een buur inkopen. Durf je dit niet rechtstreeks te vragen, dan kan je dit ook via online netwerken zoals Hoplr, die mensen uit een bepaalde wijk of buurt online verenigen.

4. Bescherm je woning en gebruik schrikverlichting

Je kan je woning beschermen door schrikverlichting te installeren. Schrikverlichting zijn lichtbronnen die werken met bewegingssensoren en die dus aanspringen als er iemand in de buurt van je woning komt. Doordat ze beperkt aanstaan, hebben deze lichtbronnen ook maar een beperkte invloed op je eigen energiefactuur. Op onze website vind je nog verschillende andere tips hoe je je woning tegen inbraak kan beveiligen.

5. Bescherm je woning en doe beroep op een diefstalpreventieadviseur

In heel wat gemeenten kan je voor inbraakpreventietips op maat van je eigen woning daarbij beroep doen op een diefstalpreventieadviseur. Dit is een specifiek opgeleide politieagent of gemeenteambtenaar die gratis bij je thuis langskomt om te bekijken hoe jouw woning beter beveiligd kan worden en vrijblijvend advies geeft. Pas echter ook op voor valse diefstalpreventieadviseurs en laat je via je je stad of gemeente of het lokale politiebureau in contact brengen met jouw adviseur. 

6. Bescherm je buurt en ga ’s avonds wat vaker langs bij je eenzame buur

Door een bezoekje te brengen aan je eenzame of kwetsbare buren, verhoog je niet enkel de sociale cohesie binnen je wijk maar draag je ook rechtstreeks bij tot het verhogen van het veiligheidsgevoel van je buur. Misschien is je buur bang om in het donker buiten te komen om de hond uit te laten of een dringende boodschap te doen. Als behulpzame buur kan jij dan een figuurlijk licht in de duisternis vormen.

7. Bescherm je buurt en word lid van een buurtinformatienetwerk (BIN) of richt er één op

Buurtinformatienetwerken of BINs zijn gereglementeerde netwerken waarbij burgers samenwerken met politie en lokale besturen door informatie uit te wisselen. Uit onderzoek van de UGent blijkt dat de aanwezigheid van BINs leidt tot meer sociale cohesie, een hoger veiligheidsgevoel en een betere relatie tussen burger en politie. Op onze website lees je meer over BINs, hoe je je kan aansluiten en hoe je er zelf één kan oprichten.

Ook interessant voor u:

25 november 2022
Vrouwen zijn vandaag ook nog steeds vaak het slachtoffer van verschillende soorten van geweld. Ook wanneer het gaat over intrafamiliaal geweld zijn de slachtoffers in het merendeel van de gevallen vrouwen. De FOD Binnenlandse Zaken investeert €1,5 miljoen in vijftien lokale innovatieve projecten die de strijd aangaan met intrafamiliaal geweld. Op 25 oktober zijn deze projecten officieel van start gegaan.
27 oktober 2022
De AD Veiligheid & Preventie biedt lokale overheden een toolkit voor online veiligheid.
20 oktober 2022
Naar aanleiding van de nieuwe [email protected] zetten vele lokale overheden de komende tijd extra in op diefstalpreventie. Opmerkelijk dit jaar daarbij is de toegenomen aandacht voor digitale veiligheid.