Het charter "Steden en gemeenten voor bemiddeling” wordt ter ondertekening voorgelegd aan alle burgemeesters.

la ministre Verlinden avec la charte de la médiation
De internationale bemiddelingsweek is net afgelopen, een mooie gelegenheid om bemiddeling in de schijnwerpers te zetten!

Sinds 2020 voert de FOD Binnenlandse Zaken, in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie en vzw Befus, een campagne om bemiddeling op het niveau van de lokale overheidsdiensten te promoten. 
In het verlengde van deze campagne versterkt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar steun voor bemiddeling door de lancering van het Charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling" aan alle burgemeesters van het land. 

De doelstellingen van het charter zijn de volgende:

  • definiëren wat onder de term "bemiddeling" wordt verstaan 
  • ondersteunen van het werk van bemiddelaars werkzaam op het lokaal niveau 
  • het deontologische kader van bemiddelaars benadrukken 
  • de burger sensibiliseren omtrent het bestaan van bemiddeling 
  • de ontwikkeling van een cultuur van bemiddeling aanmoedigen 

Elk burgemeester wordt verzocht zich aan te sluiten bij het charter en zich ertoe te verbinden deze doelstellingen in zijn/haar gemeente uit te voeren.”

U kunt het charter hier raadplegen

 

Ook interessant voor u:

10 oktober 2022
Het aantal BIN's kent sinds 2 jaar een algemene stijging van 3,58%, met een stijging van 1,43% voor de BIN voor burgers en 13,77% voor de BIN voor zelfstandigen. In het Vlaams Gewest zagen we het grootste aantal nieuwe BIN verschijnen.
28 september 2022
Op woensdag 28 september werd in het Brusselse stadhuis het charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling” ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Michèle Guillaume-Hofnung, bemiddelaar, hoogleraar publiek recht en bemiddelingsdeskundige.
22 maart 2023
Op 21 maart vond in Brussel het slotevent van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPOL) plaats, dat door de AD Veiligheid & Preventie werd georganiseerd. Uit handen van de verschillende sleutelpartners kreeg minister Verlinden een blauwdruk over de toekomst van de politie overhandigd. Het boek van meer dan 700 bladzijden is het slotstuk van de Staten-Generaal van de Politie, en bundelt aanbevelingen van politiemedewerkers, partners en experten voor een meer moderne en dynamische politie.