Het aantal buurtinformatienetwerken (BIN) neemt toe!

Het aantal BIN's kent sinds 2 jaar een algemene stijging van 3,58%, met een stijging van 1,43% voor de BIN voor burgers en 13,77% voor de BIN voor zelfstandigen. In het Vlaams Gewest zagen we het grootste aantal nieuwe BIN verschijnen.

Samenwerking staat centraal in een BIN

Het buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking in een bepaalde wijk tussen burgers, politie en de lokale overheid. In een BIN wordt op een gestructureerde en gecontroleerde manier informatie doorgegeven aan de verschillende partners binnen het netwerk. Het doel van een BIN is drieledig:

  • de burger informeren over zijn eigen veiligheid,
  • het veiligheidsgevoel vergroten en
  • criminaliteitsfenomenen voorkomen.

Specifieke BIN

Naast de BIN’s voor burgers, bestaan er ook specifieke BIN. Zo zijn er de BIN-Z, die in commerciële zones actief zijn, bijvoorbeeld de Louizalaan in Brussel. De BIN-Z hebben dezelfde objectieven als de ‘klassieke’ BIN, maar dan wel binnen een handelswijk. Het gaat in dit geval dus niet om een samenwerking tussen handelaars, politie en lokale overheden. Naast de gewone taken van een BIN houden ze zich ook bezig met de strijd tegen vals geld, winkeldiefstal en oplichting.

Er bestaan daarnaast ook sectorale BIN, zoals BIN-Marktkramers, BINHaven en BIN-Z Apothekers. Hun doelstellingen zijn specifiek gericht op de preventie van de vormen van criminaliteit die eigen zijn aan deze activiteitensectoren.

Verband tussen de BIN en de lokale veiligheid

Tijdens de coronacrisis hebben was het voor de burger, als gevolg van de opgelegde lockdown- en telewerkmaatregelen, makkelijker om waakzaam te zijn in de eigen wijk. Ook zagen we in deze periode een drastistische daling in het aantal inbraken. Met de nieuwe energiecrisis die ons land momenteel doormaakt, merken we echter dat bepaalde criminele feiten (met name winkeldiefstal) zijn toegenomen (+15% sinds het begin van de crisis volgens de Belgische Handelsfederatie). BIN zijn niet alleen goede instrumenten om waakzaamheid en sociale cohesie te bevorderen, ze spelen ook een belangrijke rol in misdaadpreventie. Je vindt meer informatie over het verband tussen het BIN en de lokale veiligheid op onze website.

Samenwerking tussen de ADVP en het BIN Kenniscentrum

De AD Veiligheid & Preventie en het BIN Kenniscentrum hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend om op verschillende werkterreinen tot een gecoördineerde aanpak te komen. Zo werken we samen aan een veiliger communicatiekanaal voor de BIN's en brengen we samen de verschillende BIN in kaart. Daarnaast geven we samen vorm aan de BIN-cursussen die in de politiescholen worden gegeven.

Je eigen BIN oprichten als burger

Buurtinformatienetwerken zijn mooie voorbeelden van burgerparticipatie. Ze zorgen ervoor dat de burger zich actief kan inzetten voor zijn eigen veiligheid en die van zijn omgeving, wat de ADVP wil aanmoedigen. Op onze website kom je meer te weten over de BIN en over de manier waarop je ze kunt oprichten in jouw wijk.

Ook interessant voor u:

19 oktober 2022
De internationale bemiddelingsweek is net afgelopen, een mooie gelegenheid om bemiddeling in de schijnwerpers te zetten!
28 september 2022
Op woensdag 28 september werd in het Brusselse stadhuis het charter “Steden en gemeenten voor bemiddeling” ondertekend door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Michèle Guillaume-Hofnung, bemiddelaar, hoogleraar publiek recht en bemiddelingsdeskundige.
22 maart 2023
Op 21 maart vond in Brussel het slotevent van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPOL) plaats, dat door de AD Veiligheid & Preventie werd georganiseerd. Uit handen van de verschillende sleutelpartners kreeg minister Verlinden een blauwdruk over de toekomst van de politie overhandigd. Het boek van meer dan 700 bladzijden is het slotstuk van de Staten-Generaal van de Politie, en bundelt aanbevelingen van politiemedewerkers, partners en experten voor een meer moderne en dynamische politie.