note de politique générale

Vandaag 21 november 2018 stelt de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken de algemene beleidsnota Veiligheid en Binnenlandse Zaken 2018 - 2019 voor.

Conseil de police

De omzendbrief van 13 november 2018 heeft tot doel de procedure inzake de verkiezing en de installatie van de leden van de politieraad in een meergemeentepolitiezone nader toe te lichten in het licht van de laatste wets- en regelgevingswijzigingen.

icoach

iCoach is een lessenpakket van Child Focus aangeboden door FOD Binnenlandse Zaken aan politie en de preventiediensten van steden en gemeenten met de bedoeling om iedereen op te leiden die zich wil inzetten voor de online veiligheid van minderjarigen.

politieraden

Nu de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 achter de rug zijn, is het binnenkort tijd om in de meergemeentezones ook de politieraadsleden te verkiezen en te installeren.

1 jour sans

De nationale actie inzake strijd tegen inbraken «1 dag niet» is terug voor de 5de editie van 22 tot 28 oktober.  Alle preventiepartners - FOD Binnenlandse Zaken, federale politie, lokale politie, gemeentelijke preventiedienst, buurtinformatienetwerken en privépartners verenigen zich opdat zoveel mogelijk burgers voor deze problematiek worden gesensibiliseerd.

drink plp

Op dinsdag 16 oktober 2018 vond in Zandhoven het BIN-café plaats. Een event dat verschillende partners die actief zijn op het gebied van veiligheid bij elkaar bracht.

niveau s

FOD Binnenlandse Zaken en Vias Institute organiseren voor de eerste keer groot evenement rond ondermijning van onze maatschappelijke structuren op 19 en 20 december 2018.

colloque Mobile Team

Op maandag 15 oktober 2018 stelde het Mobile Team van de AD Veiligheid & Preventie van Binnenlandse Zaken haar gids van de lokale initiatieven en tools bestemd voor de actoren op het terrein voor.

inbraak

In 2017 werden er 52 816 inbraken geregistreerd in België, zijnde meer dan 144 per dag. Juwelen, geld en multimedia zijn goederen die het vaakst worden gestolen.

Approche administrative

Om een bestuurlijke aanpak in je gemeente te kunnen realiseren moet je je daarvoor ook administratief organiseren. Ontdek twee inspirerende voorbeelden van bestuurlijke aanpak in de gemeenten Sint-Truiden en Neupré.