Een nieuw wetgevend kader voor private opsporing

privedetective
De ministerraad heeft op vrijdag 14 juli in eerste lezing het licht op groen gezet voor het nieuwe wetsontwerp tot regeling van de private opsporing. Dit ontwerp zal de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective vervangen.

Na meer dan 30 jaar zal de privé-detectivewet volledig worden hervormd. De huidige wet van 1991 is sterk verouderd en houdt geen rekening met nieuwe rechtsregels, actuele werkwijzen en de gewijzigde mogelijkheden tot opsporing. Hierdoor was het hoog tijd om een vervangend wetgevend kader te voorzien, aangepast aan de huidige tijdgeest.

De drie krachtlijnen voor de nieuwe wet inzake private opsporing laten zich als volgt vertalen:

  • Er mogen geen middelen en methodes gehanteerd worden door private actoren die specifiek voorbehouden zijn aan politiediensten, veiligheids- en inlichtingendiensten;

  • Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de methodes van opsporing voor publieke actoren en de methodes voor private actoren;

  • Er wordt gezorgd voor een verenigbaarheid met nationale en Europese regelgeving zoals de nieuwe camerawet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook interessant voor u:

08 mei 2024
Na een grondige herziening, alle vereiste adviezen en een lange periode van overleg met de betrokken partners, is vandaag een nieuwe wet op privédetectives aangenomen. Deze wet markeert een ambitieus keerpunt in de geschiedenis van privédetectives, waarbij de huidige wetgeving wordt gemoderniseerd en aangepast aan de eisen van de 21e eeuw.
14 juni 2023
Op 13 juni stond het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (verder ‘Wet Private Veiligheid’) op de agenda van de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. Het wetsontwerp werd goedgekeurd.
19 oktober 2022
Gisteren vond Securing The Castle plaats, een door Agoria en FOD Binnenlandse Zaken georganiseerd event dat publieke en private spelers in het veiligheidslandschap samenbrengt. Dit jaar stond het thema biometrie centraal. Wat zijn de mogelijkheden en hoe zien de uitdagingen er uit? Samen geven we de toekomst van de beveiliging vorm!