Commissie Binnenlandse Zaken keurt verstrengde Voetbalwet goed

voetbalstewards aan het werk in het stadion
Op 31 mei is de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer samengekomen om zich te buigen over het wetsontwerp tot wijziging van de voetbalwet. Nadat minister Verlinden hun vragen over dit wetsontwerp beantwoordde, werd het door de commissieleden goedgekeurd.

In haar antwoorden aan de commissieleden benadrukte minister Verlinden dat de nieuwe Voetbalwet een verstrengde Voetbalwet is. Zo voorziet de nieuwe wet onder meer in zwaardere sancties voor het gebruik van geweld en pyrotechniek in en rond het stadion. Volgens de nieuwe wet zal ook het wangedrag tegen leden van het veiligheidspersoneel, zoals stewards, veiligheidsverantwoordelijken, bewakingsagenten en leden van de hulp- en politiediensten strenger bestraft worden.

De commissieleden stelden ook vragen over het verruimen van de bevoegdheden van het veiligheidspersoneel in het kader van de toegangscontrole en de verantwoordelijkheid van de clubs. Met de nieuwe voetbalwet zullen de toegangscontroles worden verstrengd. Zo bepaalt het wetsontwerp dat supporters geen enkel middel mogen gebruiken om zich aan  identificatie te onttrekken,  bijvoorbeeld door het dragen van een masker. 

Met deze verstrengde voetbalwet neemt de federale overheid haar engagement op in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’, dat vorig jaar door de FOD Binnenlandse Zaken, de Pro League en de KBVB werd voorgesteld. Door het verhogen van de pakkans, het verstrengen van de straffen en het versterken van de toegangscontrole moeten voetbalhooligans uit de stadions worden geweerd.  

"Voetbal moet een feest zijn en geweld hoort daar niet thuis”, aldus minister Verlinden. “De maatschappelijke verontwaardiging over geweld in en rond voetbalstadions is terecht. De verstrengde voetbalwet moet eraan bijdragen dat alle supporters zich in en rondom voetbalstadions veilig voelen.”

De wetswijziging is door de meerderheid van de commissieleden aangenomen. De minister beoogt een inwerkingtreding van het wetsontwerp voor het begin van volgend voetbalseizoen.

Ook interessant voor u:

04 oktober 2023
De Algemene Directie Veiligheid & Preventie (ADVP) kondigt de lancering aan van de projectoproep voor preventie-initiatieven rond voetbalveiligheid. De ADVP stelt € 75.000 beschikbaar. Een project dat aan de criteria voldoet, kan maximaal € 50.000 aan steun ontvangen.
28 juli 2023
Deze 28 juli 2023 wordt het nieuwe voetbalseizoen officieel afgetrapt. Voetbal is een feest voor jong en oud. In de loop van vorig seizoen zijn er heel wat stappen ondernomen richting een meer veilige voetbalbeleving.
06 juli 2023
Op 06 juli 2023 werd een wijziging van de Voetbalwet gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe wet is om de veiligheid in onze voetbalstadions te verbeteren.