Wijziging van de voetbalwet

bal in goal
Op 06 juli 2023 werd een wijziging van de Voetbalwet gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe wet is om de veiligheid in onze voetbalstadions te verbeteren.

Deze nieuwe wet legt strengere straffen op voor overtredingen zoals fysiek geweld, racisme of discriminatie en het onrechtmatig gebruik van pyrotechnisch materiaal. Een inbreuk inzake racisme en discriminatie wordt bijvoorbeeld bestraft met een minimumboete van 1.500 euro en een stadionverbod van 30 maanden. Er komen ook zwaardere straffen voor feiten gepleegd tegen stewards, veiligheidsverantwoordelijken, bewakingsagenten en leden van de hulp- of politiediensten.

Bovendien zal het voortaan mogelijk zijn voor stewards, gemandateerde veiligheidsverantwoordelijken en bewakingsagenten veiligheidspersoneel om de overeenstemming tussen de naam vermeld op het ticket of abonnement en de identiteit van de persoon die zich hiermee aanbiedt te controleren. Dit heeft als doel om de aanwezigheid van supporters met een stadionverbod te voorkomen. In dit kader werd er dan ook een wijziging van de Wet Private Veiligheid gepubliceerd, waardoor het vanaf nu mogelijk is dat ook bewakingsagenten, die door de organisatoren van voetbalwedstrijden zijn aangesteld, bij de ingang van het stadion of bij de ingang van bepaalde delen van het stadion staan om deze identiteitscontrole uit te voeren.

 Wat betreft de identificatie van amokmakers en gebruikers van pyrotechnisch materiaal, verbiedt de wet supporters nu om bivakmutsen of andere maskers te dragen, gezien deze gebruikt worden om een identificatie te voorkomen. Wie het onrechtmatig gebruik van pyrotechniek op de tribunes vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door het gebruik van masten of spandoeken, kan een stadionverbod en/of een geldboete krijgen.

Wat de verplichtingen van organisatoren betreft, verplicht de nieuwe wet de clubs om supporters te sensibiliseren ten aanzien van het onrechtmatig gebruik van pyrotechniek en de strijd tegen racisme en discriminatie in het stadion. Voortaan moeten zij concrete acties ontwikkelen en uitvoeren om het gebruik van pyrotechniek te ontmoedigen.

Ook interessant voor u:

08 april 2024
In de afgelopen jaren hebben verschillende voetbalveiligheidsprojecten financiële steun ontvangen om racisme, discriminatie en andere veiligheidskwesties binnen het Belgische voetbal aan te pakken. Al deze projecten hebben ook tastbare resultaten geboekt en concrete acties ondernomen om de voetbalgemeenschap veiliger en inclusiever te maken.
07 maart 2024
De AD Veiligheid en Preventie (ADVP) zet zich in tegen online haat in het Belgische voetbal, een alsmaar groeiend probleem in onze samenleving. Want ook sporters worden steeds vaker het slachtoffer van cyberpesten.
22 februari 2024
Op 21 februari 2023 heeft de Commissie van het federale parlement een wetsvoorstel goedgekeurd dat een cruciale stap vormt naar de ratificatie van het Verdrag van Saint-Denis door België. Dit verdrag, dat op 3 juli 2016 werd opengesteld voor ondertekening, staat bekend als het Verdrag van de Raad inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen. Het doel ervan is om sportevenementen, waaronder voetbalwedstrijden, gastvrijer, veiliger en zekerder te maken.