Wijziging van de voetbalwet

bal in goal
Op 06 juli 2023 werd een wijziging van de Voetbalwet gepubliceerd. Het doel van deze nieuwe wet is om de veiligheid in onze voetbalstadions te verbeteren.

Deze nieuwe wet legt strengere straffen op voor overtredingen zoals fysiek geweld, racisme of discriminatie en het onrechtmatig gebruik van pyrotechnisch materiaal. Een inbreuk inzake racisme en discriminatie wordt bijvoorbeeld bestraft met een minimumboete van 1.500 euro en een stadionverbod van 30 maanden. Er komen ook zwaardere straffen voor feiten gepleegd tegen stewards, veiligheidsverantwoordelijken, bewakingsagenten en leden van de hulp- of politiediensten.

Bovendien zal het voortaan mogelijk zijn voor stewards, gemandateerde veiligheidsverantwoordelijken en bewakingsagenten veiligheidspersoneel om de overeenstemming tussen de naam vermeld op het ticket of abonnement en de identiteit van de persoon die zich hiermee aanbiedt te controleren. Dit heeft als doel om de aanwezigheid van supporters met een stadionverbod te voorkomen. In dit kader werd er dan ook een wijziging van de Wet Private Veiligheid gepubliceerd, waardoor het vanaf nu mogelijk is dat ook bewakingsagenten, die door de organisatoren van voetbalwedstrijden zijn aangesteld, bij de ingang van het stadion of bij de ingang van bepaalde delen van het stadion staan om deze identiteitscontrole uit te voeren.

 Wat betreft de identificatie van amokmakers en gebruikers van pyrotechnisch materiaal, verbiedt de wet supporters nu om bivakmutsen of andere maskers te dragen, gezien deze gebruikt worden om een identificatie te voorkomen. Wie het onrechtmatig gebruik van pyrotechniek op de tribunes vergemakkelijkt, bijvoorbeeld door het gebruik van masten of spandoeken, kan een stadionverbod en/of een geldboete krijgen.

Wat de verplichtingen van organisatoren betreft, verplicht de nieuwe wet de clubs om supporters te sensibiliseren ten aanzien van het onrechtmatig gebruik van pyrotechniek en de strijd tegen racisme en discriminatie in het stadion. Voortaan moeten zij concrete acties ontwikkelen en uitvoeren om het gebruik van pyrotechniek te ontmoedigen.

Ook interessant voor u:

13 juni 2024
Deze zomer vinden grote sportevenementen plaats, zoals het Europees Kampioenschap voetbal (EURO2024) en de Olympische Spelen. Op verschillende plaatsen in ons land zullen naar gewoonte publieke bijeenkomsten met uitzendingen op groot scherm worden georganiseerd.
02 mei 2024
In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert de AD Veiligheid & Preventie op 30 april 2024 een bijeenkomst met EU-deskundigen over veiligheid en beveiliging binnen de voetbalwereld. Tijdens deze conferentie wordt een nieuw initiatief gepresenteerd: een hybride digitaal platform dat als waardevolle bron van informatie en best practices zal dienen voor beleidsmakers en instanties die zich bezighouden met voetbalveiligheid.
08 april 2024
In de afgelopen jaren hebben verschillende voetbalveiligheidsprojecten financiële steun ontvangen om racisme, discriminatie en andere veiligheidskwesties binnen het Belgische voetbal aan te pakken. Al deze projecten hebben ook tastbare resultaten geboekt en concrete acties ondernomen om de voetbalgemeenschap veiliger en inclusiever te maken.