Een geslaagde schaalvergroting in Wallonië!

politie
Op 1 juli werd er een nieuwe politiezone gecreëerd door de samenvoeging van twee zones: de politiezone Binche/Anderlues/Erquelinnes/Estinnes/Merbes-le-Château/Lobbes.

In de praktijk werkten de twee voormalige politiezones zeer nauw samen. Zowel op administratief vlak als op het terrein, functioneerden ze al als één eenheid. Om deze reden werd er besloten om te fusioneren tot één politiezone.

Een fusie, ook wel "schaalvergroting" genoemd, is de integratie van twee of meer politiezones in een nieuwe meergemeente politiezone. Deze zone wordt bijgevolg een nieuwe, volwaardige juridische entiteit, die onder een nieuw collegiaal gezag wordt geplaatst. Het gaat dus om een territoriale uitbreiding.

"Deze fusie van politiezones is een primeur in Wallonië. In deze nieuwe politiezone zullen mensen en middelen efficiënter kunnen worden ingezet, waardoor de burger ook beter kan geholpen worden. Nabijheidspolitie is en blijft immers de hoeksteen van de politiewerking. Daarnaast biedt een grotere politiezone mogelijkheid tot specialisatie, zoals bijvoorbeeld in de opvang van slachtoffers en cybercriminaliteit. Als ook andere politiezones dit voorbeeld volgen, zetten we samen de belangrijke stap naar een efficiëntere en modernere politie.”

Minister Annelies Verlinden

Een schaalvergroting biedt een aantal voordelen. Het zorgt onder meer voor:

  • een betere vervulling van de basisfuncties door specialisatie en uitbreiding van het personeelsbestand;
  • een beter antwoord op nieuwe maatschappelijke uitdagingen, zoals de diversificatie van vormen van criminaliteit en de toenemende complexiteit van het politiewerk;
  • een betere kwaliteit van dienstverlening aan het publiek dankzij meer middelen, meer veiligheid voor het personeel en complexere onderzoeken

Deze schaalvergroting is zeker de eerste in een lijst die de komende weken zal groeien.

Ook interessant voor u:

22 maart 2023
Op 21 maart vond in Brussel het slotevent van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPOL) plaats, dat door de AD Veiligheid & Preventie werd georganiseerd. Uit handen van de verschillende sleutelpartners kreeg minister Verlinden een blauwdruk over de toekomst van de politie overhandigd. Het boek van meer dan 700 bladzijden is het slotstuk van de Staten-Generaal van de Politie, en bundelt aanbevelingen van politiemedewerkers, partners en experten voor een meer moderne en dynamische politie.
20 maart 2023
Morgen vindt het slotevent van de Staten-generaal van de Politie (SEGPOL) plaats. Twee jaar lang hebben de verschillende sleutelpartners gereflecteerd over de huidige en toekomstige uitdagingen van de politie. Op 21 maart zullen ze hun aanbevelingen aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden overmaken.
16 november 2022
In aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vond op woensdag 16 november de installatievergadering van de vernieuwde raad van burgemeesters plaats. Met dit adviesorgaan laten burgemeesters, als regisseurs van het lokale veiligheidsbeleid, hun stem horen over het beleid rond de werking en de organisatie van lokale politiezones.