loi

Tijdens de ministerraad van 28 juni 2019 werd beslist om de strategische veiligheids- en preventieplannen te verlengen voor één jaar tot en met 31 december 2020.

EUCPN

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het European Crime Prevention Network EUCPN in december de European Crime Prevention Award (ECPA). 

De ECPA 2019 wordt georganiseerd door Finland en zal doorgaan op 12 december in Helsinki.

Moniteur de Sécurité 2018

Op Woensadag 3 juli hebben de Ministers De Crem en Geens, de Commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker, en de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie Nicholas Paelinck, de resultaten van deVeiligheidsmontor 2018 voorgesteld.

conférence

Op maandag 1 juli organiseert de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken de eerste editie van de Dag van de veiligheid voor de veiligheidsverantwoordelijken van de voetbalclubs van de divisies D1A en D1B.     

détecteur

Van 14 tot 29 september 2019 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning.

bbq

Het is mooi weer en de barbecueperiode staat voor de deur ! Voor een zorgeloze barbecue is het van belang enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Raadpleeg daarom onze veiligheidstips.

1joursans

De jaarlijkse nationale campagne tegen inbraak 1dagniet trekt ieder jaar steeds meer aandacht.  Het succes stijgt zo snel dat de nationale actie zich zal uitbreiden tot op Europees niveau met de eerste Europese dag tegen inbraak op woensdag 19 juni.

1joursans

Dit jaar keert de inbraakpreventiecampagne 1dagniet terug met twee belangrijke momenten: 

  • De Europese actiedag tegen inbraak op 19 juni
  • De traditionele actieweek in de aanloop naar de donkere maanden van 14 tot 20 oktober
grondwettelijk hof

Op 23 mei 2019 wees het Grondwettelijk Hof haar arrest nr. 79/2019. Met dit arrest deed het Hof uitspraak over de beroepen tot vernietiging van de artikelen 61,10°, en 2, 11° tot 15° van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Deze beroepen werden ingesteld door een vereniging van evenementorganisatoren en bewakingsondernemingen werkzaam in het uitgaans- en evenementenmilieu.

Liège

Op 22 mei organiseert de Jeugddienst van het Departement Sociale en Nabijheidsdiensten van Luik de officiële voorstelling van twee tools in het kader van de preventie van het gewelddadig radicalisme. Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Preventieplan van de Stad Luik en is bedoeld voor mensen werkzaam in de jeugd-, opvoedings-, sociale en interculturele sector.