foot

Op donderdag 2 mei is er een ontmoeting geweest tussen de AD Veiligheid & Preventie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Pro League, de KBVB, de federale en de lokale politie.  Deze vergadering strekte ertoe overleg te plegen teneinde samen doeltreffende oplossingen te definiëren om het gebruik van pyrotechniek tijdens voetbalwedstrijden te bestrijden.

circulaire

Deze omzendbrief werkt de procedure voor het indienen van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025, (ZVP) (die conform de wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van voornoemde wet zesjaarlijks worden opgemaakt en op 1 januari 2020 in werking treden) en het goedkeuren ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie uit.

Domotique

Op 2 en 4 april 2019 organiseert de AD Veiligheid & Preventie een studiedag over Domotica en  Internet of Things voor diefstalpreventieadviseurs.

ville

De Ministerraad gaat op voorstel van de Minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem, en de Minister van Justitie, Koen Geens, akkoord met het wetsontwerp bestuurlijke handhaving. De Ministerraad heeft beslist het ontwerp voor te leggen voor advies bij de Raad van State en de Gegevensbeschermingsautoriteit, een belangrijke volgende stap in de totstandkoming van het wetsontwerp

nuisances

Op vrijdag 29 maart aanstaande organiseert de AD Veiligheid & Preventie voor de lokale autoriteiten een colloquium inzake overlastpreventie. 

BeSafe 49

De wet private veiligheid is in werking getreden op 10 november 2017.  Welke zijn meer dan een jaar later de gevolgen voor de sector?  BeSafe Magazine 49 geeft hierop enkele antwoorden.

gardien de la paix - gemeenschapswacht

Gemeenschapswachten spelen een belangrijke rol in de veiligheidsketen. Toch is de functie minder gekend dan de andere veiligheidsberoepen in ons land. Met een promotiefilmpje wil de AD Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken daar verandering in brengen, het belang van de gemeenschapswachten onderlijnen en de functie in de kijker zetten.

cambriolage

De brochure "Wat te doen na een inbraak? Gids voor slachtoffers", ontwikkeld door de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken, heeft specifiek betrekking op de slachtoffers van een inbraak in hun woning.

Bin Plp

De AD Veiligheid & Preventie ontmoette vandaag de vzw BIN Kenniscentrum over een innovatief project voor de Buurtinformatienetwerken, bestaande o.m. uit een digitaal platform en mobiele applicatie die snelle en betrouwbare communicatie evenals het delen van informatie tussen burger, bestuurlijke overheid en politie onderling moeten verbeteren.