Samen tegen illegaal gebruik van pyrotechnische middelen in het voetbal:de Minister en de ADVP zij aan zij met de Stichting Brandwonden

De gevaren van rook in stadions voorkomen: de minister en de ADVP zij aan zij met de Stichting Brandwonden
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft op 25 april 2023 een bezoek gebracht aan de Stichting Brandwonden. Dit bezoek kadert in de beleidsvisie van de Minister en de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) om het gebruik van pyrotechnische middelen in de Belgische voetbalstadions te weren.

Annelies Verlinden en haar ADVP-diensten zetten zich volledig in voor de organisatie van veilige voetbalwedstrijden en maakten van de gelegenheid gebruik om een preventieproject te lanceren ter voorkoming van de gevaren van het gebruik van pyrotechnische middelen, d.w.z. rook en rotjes, in stadions.

Het project van de Stichting Brandwonden dat werd opgezet in samenwerking met het team voetbal samen met de andere actoren op het gebied van voetbalveiligheid, werd vandaag toegelicht.

Het project focust zich hoofdzakelijk op twee domeinen, zijnde: BEELDVORMING (het in kaart brengen van het gebruik van pyrotechnische middelen in het Belgische voetbal, het inventariseren van de types van pyrotechnisch materiaal, alsook het opstellen van daderprofielen) en SENSIBILISERING (het opzetten van sensibiliseringscampagnes in stadions gericht op zowel gebruikers van pyro als supporters).

Het lanceren van een preventie- en sensibiliseringscampagne is een goede start voor het verwezenlijken van een echte mentaliteitsverandering rond het gebruik van pyro. Veiligheid is een topprioriteit in onze voetbalstadions. Alleen samen kunnen we een veilige voetbalervaring garanderen.

 

Ook interessant voor u:

18 januari 2023
Gisteren werden de statistieken van het team Voetbal van de ADVP onder grote persbelangstelling naar buiten gebracht. In ons BeSafe magazine #59 neemt experte Bianca Boeckx het woord over hoe de ADVP bijdraagt tot voetbalveiligheid en welke rol onze organisatie speelt binnen het actieplan 'Samen voor een Veilig Voetbal'.
17 januari 2023
Meer dan 1.800 jaar aan stadionverboden en meer dan 900.000 euro aan geldboetes, dat is de balans van de sancties die de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken aan voetbalvandalen oplegde voor inbreuken gepleegd tijdens het voetbalseizoen 2021-2022. Hoewel er niet veel meer processen-verbaal zijn opgesteld dan in het pre-coronaseizoen 2018-2019, zijn de opgelegde sancties opmerkelijk zwaarder. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld in en rond voetbalstadions zwaarder te bestraffen.
19 december 2022
De Ministerraad keurt het voorstel voor een vernieuwde en verstrengde Voetbalwet goed. Hiermee vervult de overheid haar engagement dat ze in het actieplan ‘Samen voor Veilig Voetbal’ heeft opgenomen om geweld zwaarder te bestraffen in en rond voetbalstadions.