Médiation

Met de maatregelen die genomen zijn voor de aanpak van het coronavirus, is het voor burenbemiddelaars momenteel niet evident om te bemiddelen tussen buren die zich in een conflictsituatie bevinden. Niettemin nemen burenbemiddelingsdiensten allerlei initiatieven om buren bij staan in deze moeilijke tijden. Teneinde andere gemeenten te inspireren, worden hierna een aantal van deze initiatieven opgelijst.

vigilis

Naar aanleiding van de bekendmaking van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, is het van essentieel belang om een aantal koninklijke besluiten daarop af te stemmen.  

violence

De isolatiemaatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus, die gezinnen verplichten om permanent in dezelfde woning te verblijven, houden risico’s in op een toename van huiselijk en intrafamiliaal geweld.

vol par ruse

België wordt al enkele weken erg hard getroffen door het coronavirus (Covid-19). In deze, voor veel burgers, moeilijke periode kunnen personen met slechte bedoelingen profiteren van de kwetsbaarheid van ouderen om hun huis binnen te gaan en hun bezittingen te stelen. Dat wordt diefstal met list genoemd.

Bij Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties wordt het mogelijk gemaakt gemeentelijke administratieve sancties (met name geldboetes) op te leggen voor de handhaving van de door de overheid afgekondigde maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

conseil

In deze periode van gezondheidscrisis, heeft de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de Verenigingen van Steden en Gemeenten bekeken hoe de politieraad kan plaatsvinden.

Coronavirus

In het kader van het Coronavirus zullen de kantoren van de AD Veiligheid & Preventie, gevestigd te Waterloolaan 76 - 1000 BXL, gesloten zijn voor het publiek. De continuïteit van onze dienstverlening is echter gewaarborgd.

vigilis

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken wijst erop dat de uitoefening van bewakingsactiviteiten (zoals gedefinieerd door de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid) is onderworpen aan een voorafgaande ministeriële goedkeuring.

foot

Naar aanleiding van het recente nieuws over het Coronavirus (COVID-19) heeft de Pro-league, in overleg met de Belgische Voetbalbond, de kabinetten van de ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid en de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, besloten om dit weekend de wedstrijden van de Jupiler Pro League en de Proximus League achter gesloten deuren te spelen. De finale van de Belgian Cup (Croky Cup) is uitgesteld tot een latere datum. Alle jeugdwedstrijden en de wedstrijden in de amateurdivisies (inclusief futsal en minivoetbal) worden geannuleerd.