Samenwerken voor veilig voetbal: EU-experts bespreken Hybride Digitaal Platform

voetballen verbonden met lijnen
In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie organiseert de AD Veiligheid & Preventie op 30 april 2024 een bijeenkomst met EU-deskundigen over veiligheid en beveiliging binnen de voetbalwereld. Tijdens deze conferentie wordt een nieuw initiatief gepresenteerd: een hybride digitaal platform dat als waardevolle bron van informatie en best practices zal dienen voor beleidsmakers en instanties die zich bezighouden met voetbalveiligheid.

De bijeenkomst brengt nationale regelgevende instanties uit de EU samen die verantwoordelijk zijn voor voetbalveiligheid om zich te richten op actuele, gedeelde uitdagingen in en rond de stadions, zoals racisme, discriminatie, pyrotechniek en geweld.

Het werk van de Benelux SENN/Foot werd hier gepresenteerd: de methodologie en opzet van het onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een hybride digitaal platform voor de uitwisseling van niet-politionele informatie over voetbalveiligheid tussen regelgevende instanties, waarbij de focus ligt op het verbeteren van samenwerking over grenzen heen en het bevorderen van een veiligere en inclusievere voetbalomgeving.

Het hybride platform heeft als doel de voetbalveiligheid te versterken en bestaat uit drie luiken:

  1. politieke en hoogambtelijke conferenties;
  2. regelmatig overleg met stakeholders en;
  3. een besloten digitaal kennisportaal en een website.

De website zal informatie bieden over thematische clusters zoals racisme en discriminatie, uitingen van haat, drugs en alcohol, voetbalgeweld en pyrotechniek, met gepaste schrijfrechten voor beleidsmakers. Het besloten kennisportaal dient voor nuttige en snelle informatiedeling tussen de overheden over beleidsvragen. Ook hier met behoud van regie in handen van beleidsmakers, architectuurgewijs geënt op de website-infrastructuur.

Op de bijeenkomst met EU-deskundigen over veiligheid en beveiliging binnen de voetbalwereld werd gediscussieerd over een mogelijke uitbreiding van de deliverables van de Benelux naar de ruimere Europese Unie.

Tijdens het evenement van vandaag toonden verschillende lidstaten van de EU enthousiasme om deze bijeenkomst met het oog op informatie-deling niet slechts eenmalig te laten zijn. Er werd gesuggereerd om verdere stappen te ondernemen en samenwerkingen op te zetten om verschillende voetbalgerelateerde ongewenste fenomenen aan te pakken. Deze gebeurtenis lijkt een opstap te zijn naar een breder Europees platform voor het bespreken en aanpakken van dergelijke kwesties binnen de voetbalwereld.

Ook interessant voor u:

13 juni 2024
Deze zomer vinden grote sportevenementen plaats, zoals het Europees Kampioenschap voetbal (EURO2024) en de Olympische Spelen. Op verschillende plaatsen in ons land zullen naar gewoonte publieke bijeenkomsten met uitzendingen op groot scherm worden georganiseerd.
08 april 2024
In de afgelopen jaren hebben verschillende voetbalveiligheidsprojecten financiële steun ontvangen om racisme, discriminatie en andere veiligheidskwesties binnen het Belgische voetbal aan te pakken. Al deze projecten hebben ook tastbare resultaten geboekt en concrete acties ondernomen om de voetbalgemeenschap veiliger en inclusiever te maken.
07 maart 2024
De AD Veiligheid en Preventie (ADVP) zet zich in tegen online haat in het Belgische voetbal, een alsmaar groeiend probleem in onze samenleving. Want ook sporters worden steeds vaker het slachtoffer van cyberpesten.