ADVP en partners verwelkomen Oekraïense delegatie

foto van delegatie op bezoek bij ADVP
Een delegatie van zes Oekraïense openbare aanklagers brengt van 22 tot 26 april een werkbezoek aan België om meer inzicht te krijgen in het Belgische veiligheidslandschap, met speciale aandacht voor de Kadernota Integrale Veiligheid (KIV) en de rol van openbare aanklagers in het lokaal veiligheidsbeleid.

De ADVP (BeSafe) liet de delegatie kennismaken met onder meer de Kadernota Integrale Veiligheid, de strategische veiligheids- en preventieplannen, bestuurlijke handhaving, het European Network on Administrative Approach (ENAA) en het European Crime Prevention Network (EUCPN). Tijdens het bezoek waren diverse sleutelfiguren in ons veiligheidsbeleid aanwezig, zoals Willy Bruggeman (Voorzitter Federale Politieraad), korpschef Michaël Jonniaux (PZ Montgomery) en korpschef Olivier Slosse (PZ Brussel Noord).

De Kadernota nota vormt de basis voor een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid, waarbij samenwerking tussen verschillende actoren op lokaal en supralokaal niveau centraal staat. De Kadernota bleek, net als de nieuwe wet bestuurlijke handhaving – die lokale overheden meer slagkracht geeft in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit – op heel wat interesse te kunnen rekenen van de delegatie. 

De delegatie kreeg tevens de kans om de Kadernota in de praktijk te ervaren tijdens bezoeken aan de Brusselse politiezones Montgomery en Brussel Noord.

Bij Politiezone Montgomery kon de delegatie kennismaken met de aanpak van wijkwerking, slachtofferzorg - in het bijzonder van seksueel en intrafamiliaal geweld - en met de preventiewagen (beter bekend als de "Prevention Truck").

"We zijn echt trots en verheugd dat we een delegatie van zes Oekraïense magistraten met veel enthousiasme hebben kunnen verwelkomen en dat we het voorrecht hebben gehad om hen onze prachtige politiezone Montgomery en onze manier van samenwerken ten voordele van onze bevolking door middel van een sterke community policing voor te stellen.  Zij hebben kennis kunnen maken met wijkwerking, de maatregelen die zijn genomen om de opvang en zorg voor slachtoffers te verbeteren en onze recente preventieprojecten. De ontmoeting was een mooi moment voor gedachtenuitwisseling en we zijn er allemaal rijker uitgekomen. Door elk van deze presentaties hebben we niet alleen politionele praktijken gepresenteerd, maar ook waarden en ervaringen gedeeld." 

Michaël Jonniaux, Korpschef van Politiezone Montgomery

Bij Politiezone Brussel Noord kregen zij inzicht in de aanpak van de fenomenen straatintimidatie, seksuele agressie op straat, mensenhandel en prostitutie.

“Als Lokale Politie weten wij dat het moeilijk kan zijn voor een slachtoffer om een commissariaat binnen te stappen om hulp te vragen. Dit is nog meer het geval voor kwetsbare slachtoffers of slachtoffers van seksueel geweld. Wij steunen derhalve de initiatieven die onze politiediensten toegankelijker kunnen maken voor de slachtoffers. De toegankelijkheid van de Politie is de eerste schakel van een integrale veiligheidsketen. Door samen te werken, treden we sterker en doeltreffender op ten dienste van de bevolking." 

Olivier Slosse, Korpschef van de Politiezone Brussel Noord

De delegatie wordt in ons land begeleid door mevrouw Diane Reynders, Belgisch openbaar aanklager op missie voor de Europese Commissie in Oekraïne.

ADVP
foto PZ BRussel Noord
foto pz montgomery

Ook interessant voor u:

12 juni 2024
Op 12 juni 2024 vindt er een vervolg plaats van een veelbelovende samenwerking tussen de AD Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) van België en het DG Politie en Veiligheidsregio’s van het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze uitwisseling, die vorig jaar begon met een bezoek van de Belgische delegatie aan Rotterdam, wordt nu voortgezet in Brussel.
31 mei 2024
De burgers zijn een onmisbare schakel in een geïntegreerd en integraal veiligheidsbeleid, en hun betrokkenheid brengt natuurlijk een aantal uitdagingen met zich mee. Om deze en andere uitdagingen te bespreken, organiseerde de Algemene Directie Veiligheid en Preventie deze 30 Mei 2024 in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel een Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.
17 mei 2024
Ben je werkzaam in veiligheid en criminaliteitspreventie? Heb je interesse in burgerparticipatie en wil je meer weten over best practices in Europa? Schrijf je dan nu in voor de Europese Conferentie over Burgerparticipatie in Veiligheid en Criminaliteitspreventie.