co

Tijdens deze koude en besneeuwde dagen waarschuwt de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken voor het gevaar op CO-vergiftiging.

camera info

Op 16 en 23 januari 2019 heeft de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken twee infosessies over de camerawet georganiseerd, bestemd voor haar private partners.

ue

Op 21 januari 2019 lanceert de Europese Commissie een nieuwe voorlichtingscampagne om het bewustzijn te vergroten van de manieren waarop de Europese Unie haar burgers beschermt om een gezond en veilig leven te leiden.

approche administrative

Op donderdag 17 januari 2019 organiseerden de provincie Namen en de politie Namen een studiedag over de bestuurlijke handhaving van de georganiseerde criminaliteit.

caméra

Op 18 december 2018 werd het koninklijk besluit inzake plaatsen die een bijzonder risico voor de veiligheid inhouden, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

incendie

Het eindejaar is een tijd vol gezellig samenzijn en feesten.  Elk jaar gebeuren er echter ook ongelukken in deze periode.  Kaarsen, kerstbomen, fonduestellen, vuurwerk,… kunnen het feest snel doen omslaan in een nachtmerrie.  Een brandende kaars die te dicht bij de gordijnen of de uitgedroogde kerstboom staat, kan je huis in enkele minuten in lichterlaaie zetten. 

 

 

bounce

Op 5 en 6 december 2018 had het project BOUNCE een stand tijdens het Security Research Event 2018, georganiseerd door de Europese Commissie en het Oostenrijke Ministerie van Transport, Innovatie en Technologie.

volontaire

Deze 5 december 2018 is het de internationale dag van de vrijwilliger. Elke dag staan er mensen klaar om onze samenleving veiliger en aangenamer te maken.

circulaire budget

De omzendbrief PLP 57 heeft als doel de gegevens, noodzakelijk voor het opstellen van de begroting van de politiezones voor het begrotingsjaar 2019, te bundelen. Hij vormt een referentiedocument bestemd voor de korpschefs, de bijzondere rekenplichtigen, maar ook voor de politieraadsleden die de eindbeslissers blijven voor de begrotingsopmaak van de politiezone.