bbq

Het is mooi weer en de barbecueperiode staat voor de deur ! Voor een zorgeloze barbecue is het van belang enkele voorzorgsmaatregelen te nemen. Raadpleeg daarom onze veiligheidstips.

1joursans

De jaarlijkse nationale campagne tegen inbraak 1dagniet trekt ieder jaar steeds meer aandacht.  Het succes stijgt zo snel dat de nationale actie zich zal uitbreiden tot op Europees niveau met de eerste Europese dag tegen inbraak op woensdag 19 juni.

1joursans

Dit jaar keert de inbraakpreventiecampagne 1dagniet terug met twee belangrijke momenten: 

  • De Europese actiedag tegen inbraak op 19 juni
  • De traditionele actieweek in de aanloop naar de donkere maanden van 14 tot 20 oktober
grondwettelijk hof

Op 23 mei 2019 wees het Grondwettelijk Hof haar arrest nr. 79/2019. Met dit arrest deed het Hof uitspraak over de beroepen tot vernietiging van de artikelen 61,10°, en 2, 11° tot 15° van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Deze beroepen werden ingesteld door een vereniging van evenementorganisatoren en bewakingsondernemingen werkzaam in het uitgaans- en evenementenmilieu.

Liège

Op 22 mei organiseert de Jeugddienst van het Departement Sociale en Nabijheidsdiensten van Luik de officiële voorstelling van twee tools in het kader van de preventie van het gewelddadig radicalisme. Deze voorstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Preventieplan van de Stad Luik en is bedoeld voor mensen werkzaam in de jeugd-, opvoedings-, sociale en interculturele sector.

kick-off

Op 6 juni geeft de AD Veiligheid & Preventie de aftrap van de preventiecampagne 1dagniet. Tijdens deze kick-off worden de diefstalpreventieadviseurs en de leden van buurtinformatienetwerken op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in de campagne 1dagniet 2019.

Minister De Crem

Naar aanleiding van het vernieuwde kader rond de Buurtinformatienetwerken (BIN’s) bezocht Minister De Crem dinsdagavond het ‘Worldcafé’ met alle vertegenwoordigers van de 10 BIN’s op Aalsters grondgebied. Tijdens dit rondetafelgesprek werd onder meer duiding gegeven bij de herwerkte Ministeriële omzendbrief inzake de Buurtinformatienetwerken en werden de BIN-vertegenwoordigers betrokken bij de opmaak van het Zonaal Veiligheidsplan 2020-2025.

détecteur

De gemiddelde Belg ligt niet wakker van brandveiligheid in zijn woning. Slechts 1 op 4 doet dat wel. Bovendien zijn slechts drie op de vijf de Belgen bereid om te investeren in brandveiligheid.

foot

Op donderdag 2 mei is er een ontmoeting geweest tussen de AD Veiligheid & Preventie, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de Pro League, de KBVB, de federale en de lokale politie.  Deze vergadering strekte ertoe overleg te plegen teneinde samen doeltreffende oplossingen te definiëren om het gebruik van pyrotechniek tijdens voetbalwedstrijden te bestrijden.

circulaire

Deze omzendbrief werkt de procedure voor het indienen van de zonale veiligheidsplannen 2020-2025, (ZVP) (die conform de wet van 16 augustus 2016 tot wijziging van voornoemde wet zesjaarlijks worden opgemaakt en op 1 januari 2020 in werking treden) en het goedkeuren ervan door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie uit.