camera

Op 10 september 2018 organiseert de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een informatiesessie over de camerawet ter attentie van de burgemeesters, gouverneurs en lokale overheden.

Op 22 juni 2018 keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed dat lokale overheden meer armslag geeft om via een geheel aan bestuurlijke maatregelen op te treden tegen activiteiten die gefinancierd worden met geld uit het criminele milieu.

vacances

Inbrekers komen graag langs wanneer er niemand thuis is, bv. Tijdens uw vakantie. Neem daarom vòòr uw vertrek de juiste maatregelen.

veilig online winkelen

Op 19 juni 2018 lanceerde EC3 (European Cyber Crime Centre) van EUROPOL een sensibiliseringscampagne over veilig online winkelen met tips en advies om geen slachtoffer te worden van fraude. De campagne loopt tot en met 22 juni 2018.

Voetbal groot scherm

Het is zover! Het WK voetbal in Rusland is begonnen! Overal in België zijn grote schermen te vinden op stads- en dorpspleinen. Waar moet je op letten van plan bent om naar een wedstrijd op groot scherm te gaan kijken?

EUCPN campagne prévention vol à la tire

De Europese lidstaten sensibiliseren samen voor gauwdiefstal: "PROTECT YOUR POCKET" tijdens het WK.

BeSafe Magazine 47 camera

Het BeSafe Magazine themanummer camera's is er! Op het menu: de wijzigingen aan de Camerawet, aan de wet op het politieambt en uitleg over het nieuwe aangiftesysteem.

caméra

De aangiften van bewakingscamera's moeten elektronisch worden ingediend via de volgende link: www.aangiftecamera.be.

pictogramme caméra de surveillance

Vandaag, 1 juni 2018, is het koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009 en 28 mei 2018) bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.