Minister Verlinden ontvangt blauwdruk voor de politie van de toekomst

Op 21 maart vond in Brussel het slotevent van de Staten-Generaal van de Politie (SEGPOL) plaats, dat door de AD Veiligheid & Preventie werd georganiseerd. Uit handen van de verschillende sleutelpartners kreeg minister Verlinden een blauwdruk over de toekomst van de politie overhandigd. Het boek van meer dan 700 bladzijden is het slotstuk van de Staten-Generaal van de Politie, en bundelt aanbevelingen van politiemedewerkers, partners en experten voor een meer moderne en dynamische politie.

Het is ondertussen meer dan twintig jaar gelden dat de politiediensten werden hervormd. Sindsdien is onze samenleving ingrijpend veranderd, de politie kan dus niet achterblijven. Daarom heeft minister Annelies Verlinden het initiatief genomen om de politiediensten, en de vele partners die hen ondersteunen, samen te brengen om de uitdagingen van de politie in beeld brengen en aanbevelingen voor de politie van de toekomst te doen.

Op 25 mei 2021 lanceerde ze de Staten-Generaal van de Politie. Sindsdien hebben vertegenwoordigers van de Lokale en Federale Politie en experten tijdens rondetafelgesprekken, seminaries, studiedagen en workshops gedebatteerd over hoe de politie voorbereid kan worden voor de vele uitdagingen die haar te wachten staan. Vandaag vond het slotevent plaats. De deelnemers overhandigden hun visie aan de minister.

Een aantal aanbevelingen uit het boek is vandaag voorgesteld. Zo is gepleit om ook in de toekomst de identiteit van de politie samen uit te dragen: één politie, met één logo en één uniform. Ook het belang van informatiedeling en samenwerking binnen de organisatie is benadrukt – niet alleen op vlak van bijvoorbeeld digitalisering en innovatie, maar ook integriteit, welzijn en diversiteit. De deelnemers van de Staten-Generaal van de Politie hebben ook het belang van de internationale politiesamenwerking onderstreept. Dit alles moet bijdragen aan een politie van de toekomst, die zich positioneert als een betrouwbare veiligheidspartner.

Minister Annelies Verlinden deelde ook haar visie op de toekomst van de politie met de meer dan 300 aanwezigen op het slotevent. Ze ziet het als een vertrekpunt voor de toekomst van de politie.

In haar ambitie om het politieonderwijs af te stemmen op het regulier onderwijs heeft de minister vandaag een oproep gelanceerd aan alle politie- en onderwijsinstellingen behorende tot het hoger onderwijs om zich kandidaat te stellen voor een pilootproject. Het doel is om na te gaan of – dankzij een doorgedreven samenwerking – de opleiding tot inspecteur kan worden verbeterd. Politiemensen in opleiding zouden vakken uit het huidig curriculum, die ook in het regulier onderwijs worden gegeven – zoals bijvoorbeeld rechtspraktijk en psychologie – aan een hogeschool kunnen volgen.

Minister Annelies Verlinden herhaalde ook haar wens om via vrijwillige fusies naar grotere lokale politiezones te evolueren. Zowel uit onderzoek van experten als uit de bevindingen van de Staten-Generaal blijkt namelijk dat 500 operationele medewerkers de ideale schaalgrootte is voor een goed functionerende zone.

Om de hervormingen te ondersteunen, wil minister Annelies Verlinden ook werk maken van een nieuw financieringsmodel. Tegen de zomer van 2023 zal ze een concept voorstellen voor een vernieuwde financiering, gekoppeld aan de schaalvergroting.

“Een weerbare en veerkrachtige samenleving waarin burgers veilig kunnen leven: dat is sinds de start van mijn ministerschap mijn grote ambitie. De aanbevelingen van de Staten-Generaal van de Politie zullen bijdragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening van de politie, afgestemd op de noden van de samenleving”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Wil je meer weten over SEGPOL, het slotevent en de publicatie? Klik dan hier

Ook interessant voor u:

06 juli 2023
Op 1 juli werd er een nieuwe politiezone gecreëerd door de samenvoeging van twee zones: de politiezone Binche/Anderlues/Erquelinnes/Estinnes/Merbes-le-Château/Lobbes.
20 maart 2023
Morgen vindt het slotevent van de Staten-generaal van de Politie (SEGPOL) plaats. Twee jaar lang hebben de verschillende sleutelpartners gereflecteerd over de huidige en toekomstige uitdagingen van de politie. Op 21 maart zullen ze hun aanbevelingen aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden overmaken.
16 november 2022
In aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vond op woensdag 16 november de installatievergadering van de vernieuwde raad van burgemeesters plaats. Met dit adviesorgaan laten burgemeesters, als regisseurs van het lokale veiligheidsbeleid, hun stem horen over het beleid rond de werking en de organisatie van lokale politiezones.