caméra

De aangiften van bewakingscamera's moeten elektronisch worden ingediend via de volgende link: www.aangiftecamera.be.

pictogramme caméra de surveillance

Vandaag, 1 juni 2018, is het koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt (gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009 en 28 mei 2018) bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

voetbal groot scherm

De Wereldbeker voetbal komt er aan. Vertoningen op grote schermen zullen veel volk op de been brengen. Hoe zorgt u er als lokale overheid voor dat in uw gemeente alles vlekkeloos verloopt?

caméra

Het koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal in werking treden op 25 mei 2018.

Barbecue

Wanneer u een BBQ organiseert, is er soms niet veel nodig opdat het feest uitdraait op een drama. Voor een gezellige maaltijd ... zonder ongelukken, lees aandachtig de onderstaande tips van de Brandwondenstichting!

 

De ministerraad van 27 april 2018 keurde op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme.

COWOPRA-opleiding (Community Working Preventing Radicalisation and Terrorism) ter sensibilisering en detectie van gewelddadige radicalisering.

Loi caméra

Op maandag 16 april werd de wet van 21 maart 2018, die met name de “camerawet” wijzigt, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op 25 mei 2018 zal de inwerkingtreding ervan samenvallen met die van de GDPR, namelijk de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bewakingsactiviteiten industriesector

Vier maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, heeft de FOD Binnenlandse Zaken een golf van thematische controles van de bewakingsagenten gelanceerd. Tijdens de maand maart werd de industriesector (luchthavens, havens, industrievestigingen) geviseerd door de personeelsleden van de Algemene Directie Veiligheid & Preventie. In totaal werden er 404 industriële sites gecontroleerd.

BeSafe Magazine 46

Op het menu: de bestuurlijke aanpak in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit, de gepubliceerde uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de wet Private Veiligheid, en de Veiligheidsmonitor 2018.