caméra

Sinds de invoering van het nieuwe cameraaangiftesysteem in 2018 voorziet de regelgeving een jaarlijkse validatie van deze aangiftes.

csil r

Sinds de afkondiging van de wet van 30 juli 2018 tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme moeten alle Belgische gemeenten een lokale integrale veiligheidscel (LIVC-R) oprichten.

brandpreventie

Op woensdag 21 augustus organiseerde de directie "Brandpreventie" van de AD Veiligheid & Preventie haar tweejaarlijkse vergadering "Platform BPA" met de hulpverleningszones, brandpreventieadviseurs en externe partners die te maken hebben met brandpreventie.

innovatie

Ontdek het BeSafe Magazine n°51 gewijd aan veiligheidsinnovatie.

veldwachter

Het ministerieel besluit (MB) van 10 juli 2019 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2019. Deze tekst strekt ertoe het ministerieel besluit van 20 december 2007 dat het voorgaande koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters uitvoerde, te vervangen.

loi

Tijdens de ministerraad van 28 juni 2019 werd beslist om de strategische veiligheids- en preventieplannen te verlengen voor één jaar tot en met 31 december 2020.

EUCPN

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het European Crime Prevention Network EUCPN in december de European Crime Prevention Award (ECPA). 

De ECPA 2019 wordt georganiseerd door Finland en zal doorgaan op 12 december in Helsinki.

Moniteur de Sécurité 2018

Op Woensadag 3 juli hebben de Ministers De Crem en Geens, de Commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker, en de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie Nicholas Paelinck, de resultaten van deVeiligheidsmontor 2018 voorgesteld.

conférence

Op maandag 1 juli organiseert de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken de eerste editie van de Dag van de veiligheid voor de veiligheidsverantwoordelijken van de voetbalclubs van de divisies D1A en D1B.     

détecteur

Van 14 tot 29 september 2019 vindt de ‘14-daagse van de Veiligheid’ plaats. Jaarlijks sensibiliseert de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken tijdens die periode rond brandveiligheid in de woning.