Vrijwilligers die een verschil maken in veiligheid

verschillende opgestoken handen met hartje in handpalm
5 december is de internationale dag van de vrijwilliger. Alsmaar meer lokale besturen en politiezones zetten burgers in, bijvoorbeeld om advies te geven tegen diefstal en hoe je (online) oplichting kan voorkomen. Wij spraken met 2 vrijwillige adviseurs, die ingezet worden door de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout.

Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Vele burgers willen een actieve rol spelen bij een veiligere samenleving. Om hiervan een succes te kunnen maken is een goede samenwerking tussen de lokale overheid en de geëngageerde burgers van cruciaal belang. Een voorbeeld hiervan zijn de vrijwillige diefstal- en cyberpreventieadviseurs in PZ Geel-Laakdal-Meerhout. Wij spraken met 2 van hen.

“Een bericht op PZ GLM trok mijn aandacht in 2020 waarin men op zoek was naar vrijwilligers. Ik ben op de oproep ingegaan om contact te hebben met mensen en dit vooral te onderhouden. Op die manier wil ik ook meer weten wat er leeft in de ruime buurt. Daarbij oefen ik vooral inbraakpreventief advies uit op aanvraag en na een inbraak(poging). Een gemeend bedankje krijgen geeft veel voldoening. Tegelijkertijd geeft het een goed gevoel als ik hiermee de taken van de politie kan helpen ontlasten. Mijn advies voor mensen is: Doe eens iets voor iemand en laat dit uit je hart komen, dat geeft voldoening.”

Guido De Ren (vrijwillig diefstalpreventieadviseur)

“Ik ben cyberpreventieadviseur geworden omdat ik wat vrije tijd had en die positief wou invullen. Op deze manier wil ik iets nuttig doen in mijn regio. Daarbij geef ik infomomenten, samen met een team mensen die meedenken over een bepaald onderwerp. Ik geef tips mee die men dagelijks kan gebruiken om veiliger te surfen. Mijn advies is: wees online steeds alert, niet alles is wat het lijkt.”

Bob Mertens (vrijwillig cyberpreventieadivseur)

Diefstal- en cyberpreventieadviseurs kunnen over het algemeen ingezet worden op verschillende manieren:

  • Infosessies aan lokale verenigingen en scholen
  • Preventieadvies aan huis
  • 1-op-1-sessies
  • Meewerken aan een stand

Belangrijk daarbij is dat het advies steeds sensibiliserend van aard is. Daarbij wordt er geen enkel apparaat van de aanvrager aangeraakt. Op die manier kan misbruik door potentiële oplichters worden tegengegaan.

De mogelijkheden om vrijwillig diefstal- of cyberpreventieadviseur te worden, hangen sterk af van zone tot zone. Diefstalpreventieadvies wordt in vele gemeenten en politiezones uitsluitend uitgeoefend door politioneel en gemeentepersoneel. Toch merken we dat steeds meer lokale overheden beroep doen op vrijwilligers.

In gemeenten waar een buurtbemiddelingsdienst werd opgericht, is het ook mogelijk om hulp te bieden bij het oplossen van bepaalde burenruzies (Vlaanderen).  Na een opleiding van een week en onder toezicht van een coördinator kunnen vrijwillige bemiddelaars buren in conflict helpen om een gemeenschappelijk raakvlak te vinden, beter te communiceren en bepaalde conflicten op te lossen zonder beroep te moeten doen op het vredegerecht.

Aarzel dus niet om de lokale autoriteiten of je lokale politie te vragen naar de mogelijkheden voor preventie op lokaal niveau.

Maar ook voetbalstewards zijn hoofdzakelijk vrijwilligers die bijdragen aan de veiligheid en onmisbaar zijn voor het ordelijk verloop van voetbalevenementen. Zij helpen niet alleen bij het handhaven van de orde in de stadions, maar verstrekken bijvoorbeeld ook advies aan de supporters en de ordediensten.

Het is duidelijk dat vrijwilligers een waardevolle rol spelen in het versterken van de gemeenschap. Of het nu gaat om preventieadvies, bemiddeling bij burenruzies, of het beheren van voetbalevenementen: vrijwilligers zijn een drijvende kracht achter een veerkrachtige en betrokken samenleving.

Ook interessant voor u:

17 juli 2024
Op zondag 21 juli 2024 opent de FOD Binnenlandse Zaken, ter gelegenheid van de Nationale Feestdag, de deuren van haar veiligheidsdorp op de Zavel in Brussel. Ook dit jaar staat er weer een overvloed aan activiteiten op je te wachten.
19 maart 2024
Bij de campagne #WederzijdsRespect draait alles om het smeden van sterke banden tussen burgers en veiligheidsberoepen. Daarom hebben we onlangs opnieuw een spetterende workshop georganiseerd bij TAJO, een plek waar kwetsbare jongeren een steuntje in de rug krijgen. Wat was het doel? Simpel: jongeren laten kennismaken met de wereld van veiligheidsberoepen.
20 december 2023
De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft een communicatiecampagne ontwikkeld om de burger bewust te maken van het geweld tegen de brandweer en die oproept om de brandweerlieden en ambulanciers te steunen.